1. Privat
grönska och två cyklister Grönskande träd och en landsväg

Bli en hållbar bankkund

Sopsortera, köpa ekologiskt och försöka leva klimatsmart är självklart för många, men hur kan du bli en mer hållbar bankkund?

Tänk igenom ditt boende

Att energieffektivisera boendet vinner både plånboken och miljön på i längden. Kolla in vårt Gröna energilån om du ska investera i solceller eller bergvärme. Du som redan bor energieffektivt kan ansöka om Grönt bolån och få lägre ränta. 

Låna till solceller eller bergvärme

Grönt energilån är för dig som vill göra ditt boende mer energieffektivt genom att installera bergvärme eller solceller.

Lägre ränta med Grönt bolån

Du som bor i en energieffektiv bostad och har ett bolån hos oss kan ansöka om Grönt bolån och få lägre boränta.

Mamma vattnar blommorna med sina barn i trädgården

Se över ditt sparande

Ju fler som tar hänsyn till hållbarhet i sitt sparande desto mer påverkas bolag i en hållbar riktning. Vi integrerar hållbarhet i alla våra fonder så se över dina fondval så kan även du bidra till att hållbarhetsmålen nås lite snabbare.

en kanotist som paddlar i en flod omgiven av grönska

Spara hållbart i våra fonder

Hållbarhet går hand i hand med lönsamhet och är viktigt när vi investerar dina pengar. När du sparar i våra fonder kan du vara trygg med att dina pengar förvaltas med hållbarhet i fokus.

Spara hållbart till din pension

Du ska vara trygg med att din pension förvaltas ansvarsfullt hos oss. De fonder du kan välja i ditt pensionssparande tar hänsyn till finansiell, social och mijlömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

Tre enkla saker du kan göra för att bli en mer hållbar bankkund

Välj bort pappersutskicken

Du vet väl att du kan bidra till miljön genom att få e-faktura istället för pappersfaktura? Du kan också välja att få utskick från banken elektroniskt.

Hur hållbara är fonderna du sparar i?

Vi har underlättat för dig som har eller ska köpa Handelsbankens fonder att se hur fondernas investeringar bidrar till de globala målen. 

Alla gynnas av en jämställd pension 

Förbättra din pension med ett sparande som kompenserar för din deltid. Vi guidar dig till rätt sparform och ger dig tips. 

Från EFN Ekonomikanalen

Har du koll på gröna avdraget?

Från 1 januari i år kan du göra skatteavdrag när du installerar grön teknik. Du kan dra av upp till 50 000 kronor för arbete och material. Avdraget fungerar ungefär som ROT-avdraget.

Vill du se fler filmer om hållbarhet? 
Kika in på EFNs webbplats eller ladda ner appen. 

Längd: 1.01

Två män som monterar solpaneler på ett fält

Hur kan företag bli hållbara bankkunder?

Företagare och bostadsrättsföreningar som planerar för investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle kan få grön finansiering hos oss. Vi erbjuder gröna fastighetslån och energilån, gröna obligationer samt grön leasing och avbetalning. 

Gröna lån

Vi erbjuder gröna lån till företag och bostadsrättsföreningar som äger, investerar eller bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet. Finansiering via gröna lån förutsätter kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

Grön leasing och avbetalning

Finansiera rena elbilar, eldrivna transportbilar eller elbussar. Du får lägre kostnader och gör ett klimatsmart val som bidrar till lägre miljöpåverkan.  

Leasing
Avbetalning

Det här gör vi som bank

Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 
Två cyklister i stadstrafik

Vi agerar ansvarsfullt 

Jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur är grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet.

Pojke paddlar i en röd kajak

Miljö och klimat

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera de utsläpp som banken genererar. Sedan 2013 har de egna utsläppen minskat med 63 procent.

Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen

Vilken roll har Handelsbanken i arbetet för en mer hållbar framtid?