1. Investeringssparkonto

Investerings­sparkonto

Handla värdepapper och fonder i ISK utan att deklarera.

Hur fungerar ISK?

I ett Investeringssparkonto (ISK) köper och säljer du värdepapper utan att behöva deklarera för dina affärer. Vinster och utdelningar är skattefria. (På utländska aktier dras källskatt i det land aktien är noterad). Istället betalar du en schablonskatt som beräknas på värdet på ditt innehav. Men tänk på att du inte kan kvitta vinster mot förluster. ISK passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer eftersom du slipper deklarera. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn.

Som kund med Investeringssparkonto får du tillgång till våra analyser och marknadsinformation med kurser i realtid. 

Öppna Investeringssparkonto

Logga in och öppna ett Investeringssparkonto i internetbanken. När du har öppnat ditt ISK är det lätt att föra pengar och börja handla på en gång. Du kan också öppna ISK i appen eller få hjälp på ditt bankkontor. 

Varför ISK?

 • Du behöver inte deklarera dina affärer
 • ISK depån är avgiftsfri
 • Konkurrenskraftiga courtage
 • Du får tillgång till analyser och realtidskurser

Schablonskatt – så funkar det

Schablonskatten fastställs varje år. Enkelt förklarat räknar du fram ett kapitalunderlag baserat på ditt innehav och dina insättningar. På ditt kapitalunderlag räknas det fram en schablonintäkt som uppgår till statslåneräntan plus 1 procent. (som lägst 1,25 procent). Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent.


Så fungerar Investeringssparkontot

I korthet

 • Passar aktiva sparare i fonder och aktier
 • Ta ut pengar när du vill
 • Du betalar inte skatt för varje affär...
 • ...istället betalar du schablonskatt

Se filmen

Längd 1:06 min

Frågor och svar

  Kontot omfattas av insättningsgarantin

  Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

  Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

  Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

  Ovanstående gäller från och med 1 januari 2021.

  Depå omfattas av investerarskyddet

  Finansiella instrument på depå omfattas av investerarskyddet. Varje kund har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kronor om denne i händelse av Handelsbankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Handelsbanken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.