Kvinna med hopp i blicken

Investerings­sparkonto

 • Frihet – ta ut pengar när du vill
 • Skattefria vinster och utdelningar 
 • Passar aktiva fond- och aktiesparare 

Handla utan att deklarera

I ett Investeringssparkonto (ISK) är vinster och utdelningar är skattefria. (På utländska aktier dras källskatt i det land aktien är noterad). Istället betalar du en schablonskatt som beräknas på värdet på ditt innehav. Men tänk på att du inte kan kvitta vinster mot förluster.

ISK passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer eftersom du slipper deklarera när du handlar värdepapper och fonder. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn.

Som kund med Investeringssparkonto får du tillgång till våra analyser och marknadsinformation med kurser i realtid. 

Öppna ett ISK

Logga in och öppna ett Investeringssparkonto i internetbanken. När du har öppnat ditt ISK är det enkelt att börja handla på en gång. Det går också lätt att öppna ISK själv i appen.

Öppna ISK nu Öppnas i nytt fönster

Schablonskatt – enkelt förklarat

Schablonskatten fastställs varje år. Enkelt förklarat räknar du fram ett kapitalunderlag baserat på ditt innehav och dina insättningar. På ditt kapitalunderlag räknas det fram en schablonintäkt som uppgår till statslåneräntan plus 1 procent. (som lägst 1,25 procent). Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent.


Så funkar Investeringssparkontot (ISK)

Allt om ISK på 1 minut 

Längd 1:06 min

Vad kostar det då?


Det kostar ingenting att öppna ett ISK. Du betalar alltså ingen avgift för Investeringssparkonto i Handelsbanken. Men avgifter för fonder och värdepapper, exempelvis förvaltningsavgift och courtage, betalar du som vanligt.

Tänk på att pengarna ändå beskattas så fort du sätter in dem, även om du skulle ta ut dem samma dag.

Frågor och svar

  Kontot omfattas av insättningsgarantin

  Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor.

  Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för dig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

  Utöver detta belopp kan du få ersättning med högst 5 miljoner kronor för insatta pengar som hänför sig till särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning.

  Ovanstående gäller från och med 1 januari 2021.

  Depå omfattas av investerarskyddet

  Finansiella instrument på depå omfattas av investerarskyddet. Varje kund har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kronor om denne i händelse av Handelsbankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Handelsbanken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.