1. Privat

En grönare framtid − ja tack!

Tre enkla saker du kan göra för att bli en mer hållbar bankkund

Låt dina pengar göra skillnad

Se vilka av våra fonder som har högst hållbarhetsbetyg. Då blir det enklare att välja. Att placera i fonder med hållbarhetsfokus är ett enkelt sätt att göra skillnad. 

Jämställd pension - en del i en jämställd relation  

En egen självständig ekonomi är också ett hållbarhetsmål. Se hur jämställda du och din partner är. Kanske är det dags för någon av er att spara extra?  

Välj bort papper

Pappersutskick börjar kännas omodernt. Du kan istället välja att få utskick från oss i din e-brevlåda. Ändra till e-faktura istället för pappersfaktura. Eller kanske autogiro? 


Låt deltidskalkylen räkna ut pensionsgapet

 hållbara fonder -  handelsbanken.se

Ett jämställt förhållande är mer än att dela på de praktiska sysslorna i hus och hem. Det är när det kommer till ekonomi och sparande som det kan bli orättvist. En sak som påverkar en jämställd ekonomi är deltidsarbete. I Sverige arbetar kvinnor i genomsnitt 74,5 procent och män 78,8 procent av en heltidstjänst. De flesta är inte medvetna om hur stor påverkan deltidsarbete kan ha på framtida pensionen. 

I deltidskalkylen kan du få hjälp med att se hur mycket extra du behöver spara när du jobbar deltid. 

Testa deltidskalkylen

Energieffektivt boende - bra för klimatet och plånboken

Låna till solceller eller bergvärme

Grönt energilån är för dig som vill göra ditt boende mer energieffektivt genom att installera bergvärme eller solceller.

Om Grönt energilån

Lägre ränta med Grönt bolån

Med Grönt bolån vill vi främja energisnålt och hållbart boende. Du får rabatt på räntan om din bostad uppfyller vissa kriterier.

Till Grönt bolån

Välj hållbara fonder

Varje insats spelar roll 

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför är det inte så konstigt att intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Varje insats spelar roll. Vi vill göra det enklare för dig att välja fonder som aktivt väljer bort bolag i kontroversiella branscher.

Så gör du skillnad 

Dina pengar kan göra skillnad och få bolag att ta mer ansvar. Egentligen är det inte så svårt. Allt handlar om att välja bort, och välja in. Och det är där vi vill hjälpa till. Vi har till exempel Svanenmärkta fonder för att underlätta för dig att göra medvetna val.


Vi vill hjälpa ditt företag att bli mer hållbart

Gröna lån

Vi erbjuder gröna lån till företag och bostadsrättsföreningar som äger, investerar eller bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet. 

Gröna obligationer

Få rådgivning vid utformning av villkor och utgivning av gröna obligationer. Vi hjälper nya och befintliga emittenter, företag och institutioner. 

Grön leasing och avbetalning

Få lägre kostnader och bidra till lägre miljöpåverkan genom att finansiera rena elbilar, eldrivna transportbilar eller elbussar. 

Leasing
Avbetalning

Klimatanpassa för framtiden

Ikon Flerfamiljsfastighet

I samarbete med Sweco erbjuder vi våra företagskunder och bostadsrättsföreningar rådgivning kring hur man kan skydda sina fastigheter mot klimatförändringar.

Erbjudandet omfattar också råd kring energieffektivisering, vilka regelverk som påverkar företaget eller föreningen och hur man kan finansiera klimat- och energiinvesteringar genom oss på Handelsbanken. 

Klimatsäkra företagets fastighet

Hos oss är alla viktiga

Pride 2022 handelsbanken.se

Vår verksamhet bygger på respekt för den enskilda individen. Det gäller både kunder och medarbetare. Att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och kultur.

På Handelsbanken tillåter och uppskattar vi olikheter, vi delar med oss av kunskap och erfarenheter, vi tänker nytt och är öppna för olika perspektiv. 

Just därför pågår under sommaren olika Pride-relaterade initiativ runtom i landet. För att uppmärksamma våra värderingar – att alla är viktiga.


Inspiration för ett grönare liv

Klimateffektivisera hemma

Få tips på vad du kan göra för att spara energi och pengar hemma.

Bostadsrättsägarnas hållbara önskelista

SBC har gjort en undersökning med hållbarhetsfokus, se resultatet.

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en allt viktigare del av företagens verksamhet.


Hur kan vi hjälpa dig?

Bolån och ekonomi

Dags att skaffa bolån? Att äga en bostad innebär att du ställs inför många beslut som påverkar din ekonomi. Med oss som bolånepartner får du tips och stöd när du behöver.

Private Banking

Låt oss hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna för just din förmögenhet. Hos får du en helhetslösning och kvalificerad rådgivning, kapitalförvaltning och service. 

Bli företagskund

Vi erbjuder allt från bastjänster till skräddarsydda lösningar. Allt utifrån ditt företags behov. Genom att utgå från dina förutsättningar, utmaningar och möjligheter kan vi ge dig råd om ditt företag.