Fondtips

Våra fondtips baseras på bankens analys och har ofta en relativt hög risk. Se dem som ett komplement till övrigt sparande. De passar dig som är aktiv i ditt sparande.
new company analyzing data Handelsbanken.se

Fondtips – ett komplement till övrigt sparande

Tipsen har ofta en relativt hög risk och kan ses som ett komplement till övrigt sparande. De baseras på bankens analys och tidshorisonten är tre till sex månader. Det kan därför vara bra att regelbundet besöka den här sidan för att se om vi har gjort några ändringar.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Våra aktuella fondtips

Global Digital 

 • Placerar i bolag som leder och gynnas av den snabba digitala omställningen
 • Tematiska och tillväxtorienterade investeringar och god riskspridning
 • Risk: (5/7)
 • Förvaltningsavgift 1,5 %

Hälsovård Tema 

 • Hälsovårdssektorn har snabb tillväxt, hög lönsamhet och är dessutom relativt stabil
 • Fondens förvaltare väljer bolag med hög kvalitet och stort hållbarhetsfokus
 • Risk: (4/7)
 • Förvaltningsavgift 1,50 %

Sverige Selektiv

 • Placerar i noggrant utvalda kvalitetsaktier, ger lägre risk för långvariga nedgångar
 • Beprövad kvantitativ och kvalitativ investeringsprocess med gott historiskt resultat
 • Risk: (4/7)
 • Förvaltningsavgift 1,85 %

Läs djupgående artiklar och få fondinformation

En kvinna som ler

Prenumerera på Multi Asset-portföljernas marknadsbrev

I Multi Asset-brevet som publiceras varje månad kan du läsa om hur marknaderna gått och hur det påverkat Multi Asset-portföljerna. Allokeringsgruppen som förvaltar fonderna berättar om varför de gjort vissa förändringar samt hur de ser på närmaste framtiden.