1. Om oss
Handelsbanken kontor Handelsbanken kontor

Om Handelsbanken

Vår bank bygger på lokal närvaro och nära relationer

Handelsbanken idag

Handelsbanken har rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser vi som våra hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag drygt 12 000 medarbetare varav 40 procent är anställda utanför Sverige. Under 2018 var 39 procent av alla chefer kvinnor.  

Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker och är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade bankerna i Europa.

Läs mer om vår organisation på koncernens webbplats.

Regionbankerna

Våra kontor är organiserade i regionbanker. Detta gäller alla våra hemmamarknader. Vid de regionala huvudkontoren finns specialister och interna funktioner som stöd för kontoren.

Vad som gör oss unika

Ikon med platser på flera ställen

Rikstäckande kontorsnät

Alla affärsbeslut tas nära dig som kund, av dem som känner dig och din lokala marknad bäst. Vi finns tillgängliga där du vill mötas, i mobilen, på webben eller på något av våra kontor. Du kan också få personlig service dygnet runt via telefon. 

Nära relationer

Närheten till våra kunder är det som ger oss förmågan att ge verkligt kvalificerad och relevant rådgivning. Du som kund har alltid möjlighet att få träffa den som bestämmer -  inte ett ombud - det leder till bättre beslut och nöjdare kunder. 
Handshake

En stabil och hållbar bank

Idag är vi en av världens mest stabila banker med en stark lokal förankring. Genom att fokusera på låg risk och hög lönsamhet kommer vi finnas där för våra kunder även i framtiden. Vi är också ett av Sveriges mest hållbara företag.

Kollegor sitter i ett möte och pratar

Vill du jobba hos oss?

Om du är intresserad av att börja jobba i Handelsbanken kan du läsa mer om våra värderingar och hur vi arbetar med jämställdhet och mångfald. Möt några av våra anställda och ta del av deras berättelser. Du kan också ta del av och söka lediga tjänster.
Två män som monterar solpaneler på ett fält

Hur vi jobbar med hållbarhet

I Handelsbanken förstår vi att vi har en påverkan på vår omgivning, främst genom vår verksamhet. Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete.


Presentation av resultat

Pressmeddelanden och finansiell information

Hitta våra senaste pressmeddelanden och ta del av vår finansiella information på koncernens webbplats.

Press och media

Här hittar du presskontakter, vår mediabank och annan pressrelaterad information.

Investor relations

Under Investor relations hittar du bland annat finansiell information om Handelsbanken tillsammans med information om bolagsstyrning. Du hittar också allt om Handelsbankens aktie.


Kontakta oss

en kvinna som ler och ser på sin mobil

Kontaktvägar

Hitta ditt bankkontor, hur du kontaktar supporten via telefon eller chatt. Du kan också hitta information om hur du gör om du har ett klagomål.

Företagsinformation

  • Organisationsnummer: 502007-7862
  • SWIFT-/BIC-adress: HANDSESS
  • LEI-nummer (legal entity identifier): NHBDILHZTYCNBV5UYZ31
  • GIIN-nummer: TT0D1B.00000.LE.752