1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Vårt uppdrag är att skapa långsiktig ekonomisk trygghet till våra kunder.
A family on rocks by the water

Om Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige. I Handelsbanken Liv koncernen ingår dotterbolaget SHB Liv Försäkrings AB i Finland som erbjuder försäkringslösningar i Norge och Finland. Om du vill läsa mer om Handelsbanken Livs bolagsinformation, såsom styrelse och ledning, kan du följa länken till vår koncerngemensamma webbplats.

Är du kund?

Är du kund, eller intresserad av att bli kund, och söker information om våra produkter och tjänster? Välkommen att klicka på någon av länkarna nedan.

Pension Privat
Pension och försäkring Företag

Aktuellt från Livbolaget

Stärkt hållbarhetsbetyg

I årets undersökning Ansvarsfullt Ägande från Max Matthiessen rankas Handelsbanken Liv högst av de stora bankerna inom fondförsäkring.

Klimatet viktigt för pensionsbolag

Som pensionsbolag är risker och möjligheter med klimatfrågan något som kan påverka flera delar av verksamheten. I Handelsbanken Livs senaste klimatrapport kan du läsa mer. 

Så påverkas pensionen av corona

Effekterna av coronaviruset gör att många hushåll drabbas ekonomiskt. Många företag påverkas också. Därför har vi på Handelsbanken Liv infört tillfälliga regler kring sänkt sparpremie inom tjänstepension. 

Tillfälliga regler för tjänstepension med anledning av coronapandemin

Vår verksamhet

Produkter vi erbjuder

Handelsbanken Liv erbjuder pension och försäkringslösningar till privat och företagskunder. Här hittar du mer information om våra försäkringar.

Pension och försäkring för företagskunder
Pension för privatkunder
Kapitalförsäkringar
Trygghetsförsäkringar

Så jobbar vi hållbart

Ett hållbart försäkringsbolag tar inte bara ansvar för sin verksamhet i dag utan även för hur den påverkar framtida generationer. Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt beteende är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande.

Hållbar pension

Fonder i försäkring

För information om fondhandel och fondutbud, följ länkarna nedan. 

Fondhandel i försäkring
Ändringar i fondutbudet
Hållbarhetsbetyg för fonder i försäkring

Du kan läsa mer om fonder i försäkring på vår koncerngemensamma webbplats.