1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Vårt uppdrag är att skapa långsiktig ekonomisk trygghet till våra kunder.
A family on rocks by the water

Om Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige. I Handelsbanken Liv koncernen ingår dotterbolaget SHB Liv Försäkrings AB i Finland som erbjuder försäkringslösningar i Norge och Finland. Om du vill läsa mer om Handelsbanken Livs bolagsinformation, såsom styrelse och ledning, kan du följa länken till vår koncerngemensamma webbplats.

Våra produkter

Söker du information om våra produkter som till exempel tjänstepension? Välkommen att klicka på någon av länkarna.

Pension Privat
Pension och försäkring Företag

Aktuellt från Livbolaget

Kollegor promenenerar utomhus i vackert väder

Mål för hållbarhet och klimat

Handelsbanken Liv har antagit nya hållbarhetsmål för försäkringsverksamheten. Den nya hållbarhetsambitionen innehåller både miljömässiga, sociala och affärsetiska mål som alla syftar till att bidra till hållbar utveckling och stärka konkurrenskraften i erbjudandet till våra kunder. 

Familj sitter och äter middag i trädgården.

Jämställd pension i fokus

Kvinnor får ofta mindre i pension per månad än män. Det beror på en rad faktorer, men det går att påverka och förändra. Vårt mål är att hjälpa till att utjämna dessa skillnader så att alla, oavsett kön, kan få samma trygghet och möjligheter som pensionär. 

-

Klimatrapport 2020

För tredje året i rad rapporterar vi klimatrelaterade finansiella  upplysningar i enlighet med TCFD:s rekommendationer. Årets rapport visar att exponeringen mot fossilintensiva sektorer fortsätter att minska och att stresstester på omställningsrisker visar motståndskraft i portföljen. Vi berättar även mer om klimatmålen verksamheten antagit till 2025.  


Vår verksamhet

Produkter vi erbjuder

Handelsbanken Liv erbjuder pension och försäkringslösningar till privat och företagskunder. Här hittar du mer information om våra försäkringar.

Fond och depåförsäkring
Pension och försäkring för företagskunder
Pension för privatkunder
Kapitalförsäkringar
Trygghetsförsäkringar

Så jobbar vi hållbart

Ett hållbart försäkringsbolag tar inte bara ansvar för sin verksamhet i dag utan även för hur den påverkar framtida generationer. Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt beteende är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande. Hållbarhetsrisker kan påverka avkastningen på försäkringssparandet negativt därför tar vi ansvar och agerar i bästa långsiktiga intresse för våra kunder. 

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten
Redogörelse för negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer
Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring
Hållbar pension
Hållbarhet i Handelsbanken Livs placeringar

Fonder i försäkring

För information om fondhandel och fondutbud, följ länkarna nedan. 

Fondhandel i försäkring
Ändringar i fondutbudet
Hållbarhetsbetyg för fonder i försäkring

Du kan läsa mer om fonder i försäkring på vår koncerngemensamma webbplats.