Handelsbanken Handelsbanken

Svenska dotterbolag

Här hittar du information om några av våra dotterbolag

Dotterbolag på den svenska marknaden

Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Följ länken för mer information om Handelsbanken Livs verksamhet, hållbarhetsarbete och aktuella händelser.

Handelsbanken Fonder 

Handelsbanken Fonder är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Följ länken för att läsa om hur Handelsbanken Fonder arbetar med att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.

Stadshypotek

Ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. 

Handelsbanken Finans

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Handelsbanken Finans administrerar en avvecklingsportfölj bestående av strukturerade leasingprodukter.

Ecster

Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Företaget erbjuder betallösningar för både e-handel och fysiska affärer. Ecster finns lokalt representerade i hela landet. 

Söker du mer detaljerad information om Handelsbankens dotterbolag? 

Besök koncernens webbplats.