Stadshypotek

Stadshypotek är Handelsbankens bolåneinstitut
Pride 2022 handelsbanken.se

Om oss

Stadshypotek AB är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolaget har en historia som sträcker sig tillbaka till 1865 och som sedan 1997 är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Stadshypotek ansvarar för koncernens utbud av produkter och tjänster relaterade till fastighetsfinansiering och fastighetsvärdering. Stadshypoteks bolån förmedlas via Handelsbankens bankkontor runt om i Sverige, Norge och Finland.

I enlighet med Handelsbankenkoncernens hållbarhetsarbete arbetar Stadshypotek för en hållbar utveckling. Det handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi som bolag har en påverkan, såväl i vår egen verksamhet som via våra produkter och tjänster. Det gör vi bland annat genom att ständigt se över vårt erbjudande och ta fram hållbara produkter.

Om organisationen

Här hittar du information om vår styrelse och ledningsgrupp.

Vill du ansöka om bolån?

Om du söker information om eller vill ansöka om bolån eller lånelöfte, besök våra bolånesidor. Här kan du också räkna på vad ditt bolån kostar eller se aktuella räntor.