1. Om oss
  2. /
  3. Hållbarhet
Vindkraftverk på berg Vindkraftverk på berg

Hållbarhet

Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete

Vår syn på hållbarhet

I Handelsbanken förstår vi att vi har en påverkan på vår omgivning, främst genom vår verksamhet. Därför har det sedan länge varit en viktigt del av vårt arbete att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vårt hållbarhetsarbete är djupt förankrat i vårt arbetssätt – som bank, som företag och som arbetsgivare.

Följ länken nedan för att läsa mer om hela koncernens hållbarhetsarbete på handelsbanken.com.

Ansvarsfulla investeringar

I Handelsbanken vill vi skapa en god avkastning på förvaltat kapital samtidigt som vi verkar för hållbar utveckling. Genom att investera ansvarsfull kan vi hjälpa våra kunder att få god avkastning samt minska vår negativa påverkan på miljö och klimat. 

Vår klimatpåverkan

Vi arbetar ständigt med att stoppa och motverka den klimatpåverkan som vår verksamhet har, både direkt och indirekt. Vi ställer oss också bakom ett flertal initiativ som vi har integrerat i vår verksamhet.