planting a tree eco friendly- Handelsbanken.seplanting a tree eco friendly- Handelsbanken.se

Hållbarhet

En hållbar affärsmodell

Support  - Handelsbanken.se

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på miljön, de finansiella marknaderna och samhället i stort. Vi vet att hållbarhetsarbete gynnar vår affär och hjälper oss att bibehålla en låg risknivå. Men syftet är också att skapa nytta för våra kunder, samhället och kommande generationer. 

Vår affärsmodell, med utgångspunkt i långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet, är erkänt hållbar - men samtidigt verkar vi i en värld med stora utmaningar. Något som kräver att vi hela tiden fortsätter att utvecklas.

Våra hållbara erbjudanden till dig som privatkund

Våra hållbara produkter är en del av vår ambition att motverka klimatförändringarna och främja övergången till mer hållbara samhällen. Här kan du läsa mera om våra hållbara produkter för dig som privatkund och lära dig om hur du kan blir en mer hållbar konsument av banktjänster. 

Energieffektiva hus förtjänar en lägre boränta

Du som bor energisnålt kan ansöka om ett Grönt bolån och få 0,10 procentenheter lägre boränta än du redan har.

Lån till energibesparande renoveringar

Grönt energilån är ett lån för dig som vill göra ditt boende mer energieffektivt med till exempel solceller eller bergvärme. 

Välj ett hållbart sparande för framtiden

Vi vill hjälpa dig att spara i fonder som investerar i bolag med starkt hållbarhetsfokus. 

Välj ett hållbart pensionssparande

Det ska vara enkelt att välja rätt. Vi väljer fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

Våra hållbara erbjudanden till dig som företagskund

Företagare och bostadsrättsföreningar som planerar för investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle kan få grön finansiering. Vi på Handelsbanken arbetar aktivt med hållbarhet och erbjuder våra företagskunder gröna lån samt rådgivning till de som vill ge ut gröna obligationer.

Gröna lån

Vi erbjuder gröna lån till företag och bostadsrättsföreningar som äger, investerar eller bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet. Finansiering via gröna lån förutsätter kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

Grön leasing och avbetalning

Finansiera rena elbilar, eldrivna transportbilar eller elbussar. Du får lägre kostnader och gör ett klimatsmart val som bidrar till lägre miljöpåverkan.  

Grön finansiering i vagnpark – ett bättre klimatval

Välj klimatsmarta fordon och få en lägre leasingavgift. Du kan även få en miljörapport på vilka bilar företaget har i vagnparken och CO2-utsläpp.

köp ny bil - Handelsbanken.se

Vad vi som bank gör

Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 

En ansvarsfull bank

Vi agerar ansvarsfullt 

Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta och trygga med oss

Handelsbanken.se

Miljö och klimat

Vi arbetar ständigt med att minska och motverka den klimatpåverkan som vår verksamhet har.

Få koll på hur ditt företag mår- Handelsbanken.se

De globala målen

Vilken roll har Handelsbanken i arbetet för en mer hållbar framtid?