1. Om oss
  2. /
  3. Hållbarhet

Hållbarhet

Vill du, precis som vi, bidra till ett hållbart samhälle?

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på miljön, de finansiella marknaderna och samhället i stort. Vi vet att hållbarhetsarbete gynnar vår affär och hjälper oss att bibehålla en låg risknivå. Men syftet är också att skapa nytta för våra kunder, samhället och kommande generationer. Vår affärsmodell, med utgångspunkt i långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet, är erkänt hållbar - men samtidigt verkar vi i en värld med stora utmaningar. Något som kräver att vi hela tiden fortsätter att utvecklas.

a hand under leafs

Våra hållbara erbjudanden till dig som privatkund

Våra hållbara produkter är en del av vår ambition att motverka klimatförändringarna och främja övergången till mer hållbara samhällen. Här kan du läsa mera om våra hållbara produkter för dig som privatkund och lära dig om hur du kan blir en mer hållbar konsument av banktjänster. 

Hållbara hus förtjänar en lägre boränta

Du som bor hållbart kan ansöka om ett Grönt bolån, och få 0,10 procentenheter lägre boränta än du redan har hos oss.

Låna till hållbara investeringar  

Du som vill installera bergvärme eller solceller kan ansöka om Grönt energilån.

Välj ett hållbart sparande för framtiden

Vi vill hjälpa dig att spara i fonder som investerar i bolag med starkt hållbarhetsfokus. 

Låt ditt pensionssparande växa på rätt sätt

Det ska vara enkelt att välja rätt. Vi väljer fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

Våra hållbara erbjudanden till dig som företagskund

Byggkran ovanför ett fastighetsbygge

Företagare och bostadsrättsföreningar som planerar för investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle kan få grön finansiering. Vi på Handelsbanken arbetar aktivt med hållbarhet och erbjuder våra företagskunder gröna lån samt rådgivning till de som vill ge ut gröna obligationer.

Gröna lån

Vi erbjuder gröna lån till företag och bostadsrättsföreningar som äger, investerar eller bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet. Finansiering via gröna lån förutsätter kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

Grön leasing och avbetalning

Finansiera rena elbilar, eldrivna transportbilar eller elbussar. Du får lägre kostnader och gör ett klimatsmart val som bidrar till lägre miljöpåverkan.  

Leasing
Avbetalning

Vad gör vi som bank

Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 
Två cyklister i stadstrafik

Vi agerar ansvarsfullt 

Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta och trygga med oss

Pojke paddlar i en röd kajak

Miljö och klimat

Vi arbetar ständigt med att minska och motverka den klimatpåverkan som vår verksamhet har.

Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen

Vilken roll har Handelsbanken i arbetet för en mer hållbar framtid?

a hand under leafs

Aktuellt om hållbarhet

Handelsbanken ger ut sin andra gröna obligation

Obligationen finansierar projekt och investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Årets mest hållbara bank – för andra året i rad

Handelsbanken är Sveriges mest hållbara börsbolag i kategorin bank och finans. 

En pusselbit i vårt hållbarhetsarbete 

Globala målen är en av flera viktiga delar när du analyserar en fonds hållbarhet. I vår modell får du svar på hur bolagen fonderna investerat i bidrar till Globala målen.