Vi är Handelsbanken

Hos oss är alla viktiga. Vi kommer från olika platser med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Vi har olika perspektiv, tänker olika och bidrar därför på olika sätt.

Vi tror på dig och din vilja att utvecklas

Vårt sätt att driva bank bygger på tilltro och respekt för individen. Därför är vi en decentraliserad organisation. Ett decentraliserat arbetssätt leder till bättre och snabbare beslut tagna nära kunden. Det leder även till delaktighet och möjlighet för våra medarbetare att påverka, utvecklas och att göra ett ännu bättre arbete.

Vill du bli en av oss?

Här hittar du våra lediga tjänster just nu.

Hur är det att jobba på Handelsbanken?

Tilltro och respekt

Hos oss får du ett stort eget ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut. Detta förtroende grundar sig på en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och sträva efter att söka och lösa nya utmaningar.

Handelsbanken.se
Handelsbanken.se

Relationer  

Vi ser varje ny anställning som både viktig och långsiktig. En viktig förutsättning är en bra och inkluderande arbetsmiljö, där varje medarbetares potential tas tillvara och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin livssituation. 

Handelsbanken.se

Långsiktighet

Vi har ett långsiktigt synsätt på relationer – med såväl kunder som medarbetare. Att arbeta långsiktigt innebär också att vi bidrar till en hållbar utveckling av samhället, att vi har hög etik och moral samt förstår värdet av ordning och reda. 

Handelsbanken.se

Utveckling

Vi tror på dig och din vilja att utvecklas. Hos oss i Handelsbanken behöver man inte byta arbetsgivare för att få nya utmaningar och utvecklas, karriärvägarna är lika många som vi har antal medarbetare. Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på att vi litar på våra medarbetare och ger dem stort eget ansvar. Vi vet att när våra medarbetare utvecklas så utvecklas Handelsbanken.

Möt några av våra medarbetare

Jonathan

Hör Jonathan berätta om hur han fått växa in i olika roller i banken och att det är kunderna & kollegorna som gör att han aldrig haft en tråkig dag på jobbet! 

Sara

Sara jobbar som agil produktägare och fick en första kontakt med Handelsbanken under en arbetsmarknadsmässa.

Tuncay

Hör Tuncay berätta om hur han värnar om sina kundrelationer och ser på ansvaret att vara en kulturbärare.

Läs också

Handelsbanken.se

Vill du bli en av oss?

Handelsbanken är en plats där du får ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka din egen och bankens framtida utveckling.

Se lediga jobb