Handelsbanken som arbetsgivare

Läs om vår företagskultur och våra värderingar, om hur vi arbetar med jämställdhet, mångfald, hälsa och arbetsmiljö
diskussion mellan två kollegor på ett kontor

Vi tror på dig och din vilja att utvecklas

Vårt sätt att driva bank bygger på tilltro och respekt för individen. Därför är vi en decentraliserad organisation. Ett decentraliserat arbetssätt leder till bättre och snabbare beslut tagna nära kunden. Det leder även till delaktighet och möjlighet för våra medarbetare att påverka, utvecklas och att göra ett ännu bättre arbete.


Tilltro och respekt för individen

Stark tro på våra medarbetare

Hos oss får du ett stort eget ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut. Detta förtroende grundar sig på en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och sträva efter att söka och lösa nya utmaningar. Träffa några av våra medarbetare och läs deras berättelser om hur de upplever att det är att jobba hos oss.

Ständig utveckling

Som anställd i Handelsbanken har du många utvecklingsmöjligheter. Du kan utvecklas i flera olika yrkesroller, arbeta inom olika områden i banken eller i något av de länder där vi har verksamhet. Vår styrka bygger på våra medarbetares samlade kompetens. En mycket viktig del är lärandet i det dagliga arbetet och att våra medarbetare tar ansvar för att utveckla sig själva, verksamheten och sina kollegor. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas banken.


Våra värderingar

Kunden i fokus

När vi rekryterar nya medarbetare söker vi efter personer som delar våra grundläggande värderingar och som kan bidra med nya perspektiv och erfarenheter. För oss är det viktigt att våra medarbetare vill ta ett stort eget ansvar, fatta egna beslut och drivs av att sätta kunden främst – oavsett var i organisationen man arbetar.

Tilltro till individen  

Vår idé om hur vi ska driva bank bygger på tilltro och respekt för individen. Att arbeta i Handelsbanken handlar främst om relationer med andra människor. Det spelar ingen roll hur bra våra produkter och tjänster är om vi inte har rätt medarbetare för att hjälpa våra kunder. 

Stort eget ansvar 

Vårt decentraliserade arbetssätt innebär att vi ger våra medarbetare ett stort eget ansvar och ett mandat att fatta egna beslut. Detta förtroende grundar sig på en övertygelse om människans vilja och förmåga att hela tiden bli lite skickligare i sitt arbete och strävan efter att söka och lösa nya utmaningar. Det är också viktigt att våra medarbetare är självständiga och tar egna initiativ.

Förmågan att samarbeta

I Handelsbanken är vi alla en del i vår framgång och i de värden vi skapar genom vår förmåga att samarbeta med varandra. Det gäller oavsett var i banken vi arbetar. Genom vår verksamhet samlas mycket kompetens som alla våra medarbetare har tillgång till genom sina kollegors kunskaper och erfarenheter.

Bankens traditionellt goda relationer och samarbete med fackföreningarna är en viktig del i vår kultur.

Långsiktiga relationer  

Vi har ett långsiktigt synsätt på relationer – med såväl kunder som medarbetare. Vi ser varje ny anställning som både viktig och långsiktig. En förutsättning för att behålla medarbetare är en bra och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetares potential tas tillvara och får möjlighet att utvecklas i sitt arbete utifrån sina förutsättningar och sin livssituation.

Förmåner för dig som anställd

Som anställd i Handelsbanken får du tillgång till en rad olika förmåner. Helt enkelt för att vi värdesätter dig som medarbetare.  

Kvinna i kavaj skriver på dator

Jobba utanför Sverige

Utanför Sverige finns vi även i Norge, Nederländerna och Storbritannien, våra hemmamarknader. Vi har också närvaro i Luxemburg och USA för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna. 

Hitta lediga jobb på LinkedIn

LinkedInÖppnas i nytt fönster