Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
Så arbetar vi med hållbarhet i vår verksamhet

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi från två hållbarhetsmål som omfattar alla våra fonder:

  • Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål 
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

a desk with a laptop on showing a diagram on the screen

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser och hållbarhetsinformation. 

kollegor på promenad utomhus

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

-

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

två kvinnor som gör slår ihop sina handflator i high five

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

business collegues meeting

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

-

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Aktuellt

Fond Global Digital - Handelsbanken

XACT Norden – Bästa nordiska aktiefond

Fonden XACT Norden (UCITS ETF), förvaltad av Handelsbanken Fonder, har tilldelats priset för Bästa nordiska aktiefond av Morningstar Fund Awards 2023. 

Läs mer om utmärkelsen och motiveringenÖppnas i nytt fönster
Fond Global Digital - Handelsbanken

Global Digital – ny spännande fond

Fonden investerar i bolag som erbjuder lösningar med hjälp av digitalisering. Digitaliseringen påverkar hela omvärlden och vi är bara i början av denna förändring. Var med på resan mot framtidens digitala omställning! 

Handelsbanken Global Digital

Situationen i Ukraina

 Ukraina-krisen och om hur du kan tänka kring ditt sparande.

Hur påverkas fonderna och ditt sparande av det som sker i Ukraina?

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter