Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
Så arbetar vi med hållbarhet i vår verksamhet

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi från våra två hållbarhetsmål:

  • Nettonoll växthusgasutsläpp från investeringsportföljerna senast 2040
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

a desk with a laptop on showing a diagram on the screen

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser.

kollegor på promenad utomhus

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

-

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

två kvinnor som gör slår ihop sina handflator i high five

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

business collegues meeting

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

-

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Aktuellt

Handelsbanken.se

Handelsbanken Global Impact – Ny impactfond

Fonden letar efter de mest lovande bolagen som arbetar för att skapa positiv mätbar skillnad i linje med Globala målen, och strävar samtidigt efter god finansiell avkastning. 

Vindkraftverk på ett fält

Developed Markets Index Criteria – Ny fond 

Vårt utbud av mörkgröna fonder utökas med en ny Parislinjerad indexfond som uteslutande investerar i utvecklade marknader globalt.

Vår syn på investeringar i Ryssland

Här har vi samlat information kring våra innehav med koppling till Ryssland.