Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
Så arbetar vi med hållbarhet i vår verksamhet

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi från våra två hållbarhetsmål:

  • Nettonoll växthusgasutsläpp från investeringsportföljerna senast 2040
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

a desk with a laptop on showing a diagram on the screen

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser.

kollegor på promenad utomhus

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

-

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

två kvinnor som gör slår ihop sina handflator i high five

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

business collegues meeting

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

-

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Aktuellt

Wind turbines on the mountain - Handelsbanken.se

Global Infrastruktur – Ny spännande fond

Fonden investerar i bolag med koppling till framtidens växande behov av infrastruktur och utvecklingen av det moderna samhället. 

Handelsbanken Global Infrastruktur
Fond Global Digital - Handelsbanken

XACT Norden – Bästa nordiska aktiefond

Fonden XACT Norden (UCITS ETF), förvaltad av Handelsbanken Fonder, har tilldelats priset för Bästa nordiska aktiefond av Morningstar Fund Awards 2023. 

Läs mer om utmärkelsen och motiveringenÖppnas i nytt fönster

Vår syn på investeringar i Ryssland

Här har vi samlat information kring våra innehav med koppling till Ryssland.