1. Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för en rikare framtid. För att göra vägen dit tydlig har vi satt utmanande hållbarhetsmål. Målen omfattar alla våra fonder, och är satta inom två huvudområden:

  • Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål 
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Situationen i Ukraina

 Ukraina-krisen och om hur du kan tänka kring ditt sparande.

Hur påverkas fonderna och ditt sparande av det som sker i Ukraina?

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser och hållbarhetsinformation. 

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Aktuellt

-

Nya Svanenrapporter

I rapporterna ges en tydlig bild av hur våra 10 Svanenmärkta fonder arbetar med hållbarhet. Du hittar också intressanta hållbarhetstrender och bolagscase.

Stiftelsefond-Lipper-Fund-Awards handelsbanken.se

Stiftelsefonden − Bästa fond enligt Lipper

Handelsbanken Stiftelsefond har ännu en gång tilldelats utmärkelsen för Bästa fond på 3, 5 och 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Balanced enligt Lipper Nordics Fund Awards 2022. Fonden är en populär placering bland stiftelser, föreningar och övriga som är intresserade av fonder med hög utdelning. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Notera att en fond med risknivå 6-7 angivet i fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. 

Sammanfattning av investerares rättigheter