1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
Sommarbild med utmärkelser för fonder

Om Handelsbanken Fonder

Om Fondbolaget

Handelsbanken Fonder AB är ett fondbolag som förvaltar drygt 100 olika fonder. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) med en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Handelsbanken Fonder AB har egen anställd personal och ansvarar även för de delar av verksamheten som är utlagd till andra enheter. Om du vill läsa mer om Handelsbanken Fonder som organisation kan du följa länken nedan.

Våra fonder

Är du kund, eller intresserad av att bli kund, och söker information om våra Fonder? Välkommen att välja någon av länkarna nedan. Här hittar du bland information om fondändringar.

Fonder - Privat
Fonder - Företag
Fondkurser
Fondändringar

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Så arbetar vi med hållbarhet i vår verksamhet

Vision och mål 

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för en rikare framtid.

För att tydliggöra vägen dit har vi satt utmanande hållbarhetsmål. Målen omfattar alla våra fonder, och är satta inom två huvudområden:

  • Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål 
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Så arbetar vi hållbart 

Som en del av det finansiella systemet har vi en viktig roll att spela för möjliggörandet av omställningen till en hållbar utveckling. Både genom hur vi väljer att investera och hur vi utövar vår roll som ägare för att påverka bolagen att agera ansvarsfullt och skapa långsiktigt värde för alla intressenter. Vi vill vara en del av lösningen.

Samarbeten och branschinitiativ 

Handelsbanken Fonder påverkar tillsammans med andra aktörer. Vi har samlat ett urval av samarbeten och initiativ som vi deltar i.


Award

Våra utmärkelser

Här har vi har samlat ett urval utmärkelser som vi på Handelsbanken Fonder har blivit tilldelade.

Aktuellt från fondbolaget

-

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2020

I rapporten beskriver vi hur Handelsbanken Fonder arbetar med hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i förvaltningen. Du kan också läsa mer om våra hållbarhetsmål.

Two wimen amongst mountains in the sun

Handelsbanken Fonder Klimatrapport 2020

Nettonollutsläpp 2040, vad innebär det i praktiken för en kapitalförvaltare? Vad kan vi göra redan idag för att bidra till att begränsa global uppvärmning? Dessa frågor och hur de relaterar till risk och avkastningspotential berättar Handelsbanken Fonder mer om i sin klimatrapport för 2020.
-

Handelsbanken Fonder flyttar 127 miljarder i förvaltat kapital 

Som första svenska fondbolag byter Handelsbanken Fonder index på fem av sina globala och regionala indexfonder till så kallade Paris Aligned Benchmarks.


Agenda 2030 och Globala målen

Globala mål logotype

Agenda 2030 och Globala målen ger oss vägledning hur vi ska investera. Insikter om hållbarhet är fundamentala för sund hantering av både risker och avkastning. Stora tillgångar riskerar att se sina värden försvinna, medan andra sektorer kommer att växa och skapa nya värden och tillgångar. Planetens gränser har sedan länge överskridits och för att vara långsiktigt hållbara måste människans aktiviteter, inklusive det finansiella systemet hålla sig väl inom ramen för planetens kapacitet. Vi som kapitalförvaltare, har en stor möjlighet – men också ett ansvar – att möjliggöra denna förändring.

Hållbarhet är något som vi aktivt arbetar för ska genomsyra hela organisationen. Det ska vara en självklar del av förvaltarnas investeringsbeslut och inte något som enbart enskilda analytiker specialiserar sig på. 


Följ vårt arbete

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.