1. Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi från två hållbarhetsmål som omfattar alla våra fonder:

  • Investeringsportföljer i linje med Parisavtalets klimatmål 
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser och hållbarhetsinformation. 

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Aktuellt

Pride 2022 handelsbanken.se

Våra senaste hållbarhetsrapporter

Hur går arbetet med att nå hållbarhetsmålen och vilka åtgärder gör mest skillnad? Det är ett par av frågorna som besvaras i Handelsbanken Fonders nya Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport och Klimatrapport för 2021.

Så når vi hållbarhetsmålenÖppnas i nytt fönster
E-handel Handelsbanken.se

Handelsbanken Asset Management rankas högst

Handelsbanken Asset Management placerar sig återigen på första plats i kategorin "Extern kapitalförvaltning 2022". Det visar årets undersökning från Kantar Prospera.

Handelsbanken Asset Management rankas högstÖppnas i nytt fönster

Situationen i Ukraina

 Ukraina-krisen och om hur du kan tänka kring ditt sparande.

Hur påverkas fonderna och ditt sparande av det som sker i Ukraina?

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter