1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
walkingpath along the ocean

Om Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Fonder AB är ett fondbolag som förvaltar drygt 100 olika fonder. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) med en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Handelsbanken Fonder AB har egen anställd personal och ansvarar även för de delar av verksamheten som är utlagd till andra enheter. Om du vill läsa mer om Handelsbanken Fonder som organisation kan du följa länken nedan.

Våra fonder

Se vårt breda utbud av fonder och aktuella fondkurser.

Aktuellt från fondbolaget

Vidkraftverk

Net Zero Asset Management

Handelsbanken Fonder är en av de 30 ledande kapitalförvaltare, med tillsammans mer än motsvarande 76 000 miljarder kronor under förvaltning, som skrivit under det globala Net Zero Asset Manager-initiativet. Vi förbinder oss att genom våra investeringar stödja målet om nollutsläpp av växthusgaser.

Solstrålar som lyster genom skogen

Hållbarhetsrapporter för våra Svanenmärkta fonder

Nu har vi publicerat nya rapporter för våra två Svanenmärkta fonder Hållbar Global Obligation och Hållbar Energi.

Tema tillväxt och omsorg

Fondförvaltare i topp i internationell ranking

Handelsbankens fondförvaltare Lisa Synning och Astrid Samuelsson topprankas av brittiska Citywire.

Vår verksamhet

Vision och mål

Vår vision är att skapa både finansiell avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid. Det omfattar både en välmående planet och ett ekonomiskt välstånd. För att uppnå det måste vi sträva mot en koldioxidneutral ekonomi, men vi måste också förstå hur det förändrade klimatet kommer att påverka våra investeringar. 

Vårt mål är att skapa avkastning för våra kunder. Samtidigt är vi övertygande om att hållbarhet är en förutsättning för att generera avkastning. Vi vill verka för att hållbarhet ska vara kärnan inom alla branscher och vi vill driva fram kommersiella lösningar som går med vinst genom att göra det som vi är bäst på – det vill säga investera, finansiera, och bidra till innovativa lösningar.

Så arbetar vi hållbart

Som en betydande investerare har vi en viktig roll att spela för att driva kapital till investeringar som bidrar till lösningar på hållbarhetsutmaningar. Vi agerar långsiktigt och proaktivt där Agenda 2030 och Globala målen ger en tydlig riktning för vår förvaltning. All förvaltning utgår från Handelsbankens och fondbolagets värdegrund, våra åtaganden samt de internationella normer och konventioner vi värnar om.

Samarbeten och branschinitiativ 

Handelsbanken Fonder påverkar tillsammans med andra aktörer. Vi har samlat ett urval av samarbeten och initiativ som vi deltar i.

Fondinformation

För information om fondkurser och -händelser, följ länkarna nedan. 

Fondkurser
Fondhändelser

Våra utmärkelser

Här har vi har samlat ett urval utmärkelser som vi på Handelsbanken Fonder har blivit tilldelade. 


Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.