Handelsbanken Fonder

Vårt uppdrag är att skapa långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
Så arbetar vi med hållbarhet i vår verksamhet

Vision och mål

Vår vision är att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom våra investeringar. Vi är övertygade om att investeringar i företag som skapar värde genom att arbeta för en hållbar utveckling och som bidrar med lösningar på de stora utmaningarna världen står inför, kommer att lyckas bättre – och ge bättre avkastning över tid. För att arbeta mot vår vision utgår vi från våra två hållbarhetsmål:

  • Nettonoll växthusgasutsläpp från vår samlade investeringsportfölj senast 2040
  • Öka vårt bidrag till Agenda 2030

Ta del av Handelsbanken Fonders verksamhet

a desk with a laptop on showing a diagram on the screen

Våra fonder

Se vårt fondutbud med aktuella kurser.

kollegor på promenad utomhus

Initiativ och samarbeten

Samarbeten och branschinitiativ som vi deltar i. 

-

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor i vår fondförvaltning.

två kvinnor som gör slår ihop sina handflator i high five

Utmärkelser

Priser och utmärkelser som fondbolaget blivit tilldelade.

business collegues meeting

Om oss

Om Handelsbanken Fonders verksamhet och förvaltning. 

-

Rapporter och policyer

Ta del av våra rapporter, policyer och riktlinjer. 

Följ vårt arbete

Follow our work

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Aktuellt

 - Handelsbanken

Handelsbanken Asset Management rankas högst 

I årets undersökning från Kantar Prospera placerar sig återigen Handelsbanken Asset Management på första plats i kategorin ”Extern kapitalförvaltning 2024”.

Handelsbanken

Nya prestigefyllda utmärkelser från Lipper 

När vinnarna av LSEG Lipper Fund Awards Nordics 2024 offentliggjordes tilldelades Handelsbanken Fonder ett flertal av de hedrande priserna.

Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här har vi samlat information om hur fondbolaget har agerat.