Utlands­betalningar

Behöver du sätta in pengar på ett konto i utlandet? Du kanske väntar en betalning från utlandet? Här hittar du det du behöver veta om utlandsbetalningar.

Att skicka utlandsbetalningar

-
 • Ha rätt information till hands 

  Förbered dig genom att ha mottagarens namn och adress, IBAN och BIC eller nationellt BankID.
 • Registrera betalningen i internetbanken

  Du gör betalningen i internetbanken och kan skicka pengar i olika valutor. När utlandsbetalningen är registrerad får du ett kvitto i e-brevlådan.
 • Välj typ av betalning

  Normalt är pengarna framme hos mottagarens bank inom två vardagar. Du kan välja att göra en expressbetalning om du har bråttom.
En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Vad är IBAN, BIC och Nationellt bank-id?

IBAN

IBAN är ett kontonummer skrivet enligt en standard som är gemensam inom Europa. Du hittar ditt kontos IBAN-nummer i internetbanken under Kontovillkor och IBAN samt i mobilappen under Kontoinformation.

BIC (SWIFT)

BIC är en internationell standard för att på ett säkert sätt identifiera en bank. En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, de sex första är alltid bokstäver, därefter kan bokstäver eller siffror följa. BIC är inte obligatoriskt när IBAN används.

Nationellt bank-id

Nationellt bank-id fyller samma funktion som BIC, att identifiera en bank. Ett nationellt bank-id inleds alltid med två bokstäver och följs av siffror.

När är pengarna framme?

Beroende på vilken form av utlandsbetalning du väljer tar det olika tid och kostar olika mycket.
Hos mottagarbanken Pris Kommentar
SEPA-betalning Innan 15.00 samma dag, annars inom 1 bankdag Internet 0 kr
Bankkontor 85 kr

Det billigaste och säkraste sättet att betala inom EU/EES. Vi rekommenderar att alltid skicka valuta EUR inom EES.

EUR-betalning i EUR Inom 1 bankdag Internet 0 kr
Bankkontor 85 kr
Det billigaste och säkraste sättet att betala inom EU/EES. Vi rekommenderar att alltid skicka valuta EUR inom EES.
EU-betalning i SEK Inom 2 bankdagar Internet 0 kr
Bankkontor 85 kr
En betalning i SEK räknas endast som EU-betalning i Sverige.
Normal Inom 2-3 bankdagar Internet 60 kr
Bankkontor 150 kr
Används oftast för betalning till länder utanför EU/EES
Express Inom 1 bankdag Internet 350 kr
Bankkontor 450 kr
Det snabbaste sättet att skicka pengar. Observera att det kan ta någon dag extra beroende på mottagarland.*
Nordisk kundbetalning Samma dag, senast inom 1 bankdag Internet 0 kr
Bankkontor 40 kr
För överföring till eget konto i Handelsbanken Sverige, Norge och Finland i valutorna SEK, NOK och EUR.

* Ej valbart för betalningar i EUR inom EU/EES eller för betalningar i SEK inom Sverige.

Övriga avgifter

Vid betalningssätt Normal- eller Express kan du välja att även betala mottagarens avgifter. Med denna avgiftsfördelning, "Avsändaren betalar samtliga avgifter, även mottagarbankens (OUR)", tillkommer 150 kr på ovanstående priser. Handelsbanken kan inte garantera att det inte tillkommer ytterligare kostnad hos utländsk bank som kan komma att dras från det skickade beloppet.

För ankommande betalningar till konto i Handelsbanken kostar en EU/SEPA-betalning och Nordisk kundbetalning 0 kr samt en Normal och Expressbetalning 60 kr.

Viktigt när du skickar utlandsbetalningar

Lagar och regler vid utlandsbetalningar

Vissa betalningar till och från andra länder inom EES omfattas av en särskild lag. Betaltjänstlagen innehåller regler om tid och kostnader för betalningar. Den innehåller även information om vad som gäller om betalningar blir försenade, inte kommer fram eller om avdrag för kostnader blir felaktiga.

Effektivare utlandsbetalningar

Vi på Handelsbanken har anslutit oss till SWIFT Global payment initiative (GPI). Detta innebär mer effektiv hantering av betalningsflödet. Du som kund kommer kunna få större möjlighet att spåra din betalning samt få svar på att betalningen nått mottagaren. 

Vilka kan ta emot utlandsbetalningar?

the globe
Här kan du se en lista över länder som är öppna för utlandsbetalningar.

Frågor och svar om utlandsbetalningar

 • Du väljer hur avgifterna ska fördelas vid utlandsbetalning. Det finns tre olika alternativ:

  Du som skickar pengar betalar endast Handelsbankens avgifter, Normalfallet (SHA).
  Handelsbankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Övriga avgifter för betalningen betalas av den som tar emot pengarna. Detta alternativ måste väljas för att betalningen ska kunna bli en EU- eller SEPA-betalning.

  Du som skickar pengar betalar alla avgifter, även mottagarbankens (OUR).
  Handelsbankens och den utländska bankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Detta alternativ rekommenderas inte, framförallt inte utanför EES, eftersom Handelsbanken inte kan garantera att det inte kommer till kostnader hos den utländska banken. 

  Den som tar emot pengarna betalar samtliga avgifter, även Handelsbankens. (BEN).
  Får endast användas vid överenskommelse mellan den som skickar och tar emot pengarna. Det överförda beloppet kommer att minskas med Handelsbankens och de utländska bankernas avgifter. 

 • Nej. Du kan göra en utlandsbetalning genom att logga in i internetbanken eller besöka ditt bankkontor.
 • Om pengarna som du skickar inte kommer fram kan du som avsändare reklamera betalningen. Det innebär att vi kontaktar den mottagande banken och frågar var pengarna är.


  Skulle du fylla i felaktiga uppgifter när du registrerar betalningen kan det hända att de frågar oss om ytterligare information för att kunna genomföra överföringen.

  Om Handelsbanken går ut med en förfrågan eller får en förfrågan gällande en betalning kan detta leda till en kostnad för dig som gör betalningen, minst 600 kr.

 • Handelsbankens BIC (Bank Identifier Code) är HANDSESS. BIC kallas ibland även SWIFT-adress.

 • Från och med den 1 april 2020 kan vi inte:

  • lösa in utländska checkar och resecheckar i utländsk valuta
  • lösa in check i valutan SEK som är utställd av en utländsk bank
  • utfärda utländsk check 

  Har du fått en utländsk check? Då behöver du ta kontakt med betalningsavsändaren för att returnera checken och be att få betalningen skickad på nytt som en elektronisk utlandsbetalning. Du behöver inkludera en del information. Vad för slags information som krävs hittar du i den blankett vi tagit fram för att underlätta för dig. 

  Blankett - instruktion för utlandsbetalning (pdf) Öppnas i nytt fönster

  OBS! Amerikanska banker föredrar att du anger kontonummer, clearingnummer, namn på banken och bankens BIC (Handelsbankens BIC är HANDSESS). 

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett kontonummer skrivet enligt en standard som är gemensam inom Europa. Genom att använda IBAN kan betalningen göras snabbt och effektivt samtidigt som risken för att betalningen ska gå fel minskar. 

  Så här är IBAN uppbyggt: 

  IBAN är en serie av alfanumeriska tecken, som unikt identifierar ett bankkonto var som helst i hela världen. IBAN kan bestå av maximalt 34 tecken. I Sverige består IBAN av 24 tecken.

  • Två första bokstäverna identifierar landet där kontot finns
  • Därefter följer två kontrollsiffror, med dessa valideras hela IBAN begreppet
  • Den sista delen består av det nationella kontonumret inklusive eventuell bankidentifierare samt nollutfyllnad
 • I internetbanken: Logga in och gå till Konton och kort. Klicka på ditt konto och vidare på Kontovillkor och IBAN.

  I appen: Logga in och gå till Konton. Välj sedan ditt konto och gå vidare på Kontoinformation och inställningar.

Avgiftsinformation
Här hittar du information om avgifter på tjänster kopplade till betalkonton.

Avgiftsinformation och ordlista