1. Fonder

Fonder

Vi har fonder för alla smakriktningar. Hur vill du spara?
a man at home looking at a tablet

Det bästa fondsparandet är det som blir av

Ett fondsparande kan vara ett bra komplement till ett kontosparande eftersom det kan ge möjlighet till högre avkastning. Vårt mål är att skapa god avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. Därför erbjuder vi ett stort utbud av hållbara fonder. 

Välj mellan att månadsspara och att investera ett engångsbelopp eller en kombination av båda. Du kan spara direkt på ett fondkonto eller i ett investeringssparkonto (ISK). Om du sparar i ett ISK behöver du inte deklarera och skatta för dina affärer, istället betalar du en schablonskatt. 

Logga in och spara i fonderÖppnas i nytt fönster

Handelsbanken Fonder

Söker du information om Handelsbanken Fonder och vår verksamhet? Under Om oss hittar du information om bland annat vårt hållbarhetsarbete.

Om risk

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder

Sammanfattning av investerares rättigheter

Så påverkas ditt sparande av situationen i Ukraina

Ikon information
Här hittar du bland annat svar på flera frågor om hur ditt sparande påverkas av det pågående kriget och länkar till aktuella finansiella nyheter.

Mer om att spara i fonder

Fondkurser 

Här hittar du aktuella kurser, faktablad och hållbarhetsbetyg på alla våra fonder. Du hittar också avvikande handelsdagar och bryttider.  

Fondkurser

Avvikande handelsdagar och bryttider

Utdelningar mars 2022 (pdf)

Utdelning maj 2022 (pdf)

Välj bland många olika typer av fonder 

Föredrar du en blandfond som sprider riskerna genom att investera i både aktier och räntor? Eller vill du ha en ren aktiefond? Vi har ett stort utbud av både indexfonder och aktivt förvaltade fonder med många olika placeringsinriktningar. 

Fondkategorier

Månadsspara

Det bästa sparandet är det som blir av. Med ett månadssparande kommer du igång och sparandet sköter sig själv. Dessutom minskar du risken eftersom du sprider ut dina köp.

Månadsspara i fonder

Samla dina fonder hos oss

Genom att samla dina fonder hos oss får du bättre koll på ditt sparande.

Samla dina fonder

Boka rådgivning

Om du behöver hjälp att komma igång med ditt fondsparande kan du boka ett rådgivningsmöte på ditt kontor eller digitalt. 

Rådgivning i Handelsbanken


För dig som sparar i fonder

Tilläggstjänster

Som kund hos oss får du tillgång till ett flertal tjänster som underlättar för dig som fondkund. Exempel på tjänster är nyhetsbrev, sparguider och marknadsinformation med kurser i realtid.

Portföljstrategi

Ta del av vår strategi för Multi Asset-portföljerna och hur våra förvaltare ser på marknaderna. 

Portföljstrategin uppdateras varje månad.

Ekonomi- och finansnyheter

I nyhetskanalen EFN hittar du nyheter och intervjuer med fokus på din ekonomi.


Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Det nya regelverket ställer ökade krav på oss som fondbolag kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade investeringsbeslut. Förordningen introducerar upplysningskrav på företags- och produktnivå i förhållande till integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- och rådgivningsprocessen.

Hållbarhet i Handelsbanken Fonder
Fondlista HållbarhetÖppnas i nytt fönster

Vilken typ av fondsparare är du?

För dig som redan sparar i fonder

Här hittar du fondkurser och kan ta del av vårt breda fondutbud. Sortera på bland annat hållbarhet, avgifter och efter utveckling. 

Lär dig spara i fonder

Vad är en fond? Vilka olika sorters fonder finns det och vad skiljer dem åt? Vad bör du tänka på innan du börjar spara i fonder? I Fondskolan får du svar många frågor om fonder och fondsparande.


Hållbarhet och fondutbud

Tallskog i dagsljus

Fondspara hållbart

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsbeslut, i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI). 

Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Här kan du läsa mer om hållbarhet i våra fonder.

  • 100 % av vårt fondkapital utvärderat enligt PRI

  • Framröstade som mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

  • Vi erbjuder Svanenmärkta fonder i vårt utbud

Läs mer på:

Månadsspara i fonder

Genom att månadsspara i fonder sprider du risken över tid. Du köper både när kursen är hög och när den är låg. Sjunker börsen köper du dina andelar billigare – du får fler andelar för samma summa. När börsen sedan stiger ökar värdet på andelarna. Marknadens svängningar jämnas ut och risken minskar jämfört med ett engångsköp.