1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder

Fonder

Vi har fonder för alla smakriktningar. Välj det fondsparande som passar dig.
businesskollegor en kvinna och en man

Det är aldrig för sent att börja spara i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av

Ett fondsparande kan vara ett bra komplement till ett kontosparande eftersom det kan ge möjlighet till högre avkastning. Du kan välja mellan att månadsspara och att investera ett engångsbelopp eller en kombination. 

Vi har många olika fonder 

Föredrar du en blandfond som sprider riskerna genom att investera i både aktier och räntor? Eller vill du ha en ren aktiefond? Vi har ett stort utbud av både indexfonder och aktivt förvaltade fonder. 

Boka rådgivning

Om du behöver hjälp att komma igång med ditt fondsparande kan du boka ett rådgivningsmöte på ditt kontor eller digitalt. 

Rådgivning i Handelsbanken

Vill du bli kund och börja fondspara hos oss?

Vi erbjuder ett stort utbud av hållbara fonder. Vi har ett rikstäckande kontorsnät och du kan få rådgivning via ett personligt onlinemöte.

Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Samla dina fonder hos oss

Genom att samla dina fonder ho oss får du bättre koll på ditt sparande.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Fondkurser

Här hittar du aktuella kurser och hållbarhetsbetyg på våra fonder.

Handelsbanken Fonder

Söker du information om bolaget Handelsbanken Fonder och vår verksamhet?


Mer för dig som sparar i fonder

Tilläggstjänster

Som kund hos oss får du tillgång till ett flertal tjänster som underlättar för dig som fondkund. Exempel på tjänster är nyhetsbrev, sparguider och marknadsinformation med kurser i realtid.

Portföljstrategi

Ta del av vår strategi för Multi Asset-portföljerna och hur våra förvaltare ser på marknaderna. 

Portöljstrategin uppdateras varje månad.

Ekonomi- och finansnyheter

I nyhetskanalen EFN hittar du nyheter och intervjuer med fokus på din ekonomi.


Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar till att stärka konsumentskyddet genom utökad hållbarhetsinformation. Det nya regelverket ställer ökade krav på oss som fondbolag kring transparent informationsgivning om vårt hållbarhetsarbete och ska på så sätt öka konsumenternas möjligheter att jämföra finansiella produkter och fatta välgrundade investeringsbeslut. Förordningen introducerar upplysningskrav på företags- och produktnivå i förhållande till integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- och rådgivningsprocessen.

Hållbarhet i Handelsbanken Fonder
Fondlista HållbarhetÖppnas i nytt fönster

Vilken typ av fondsparare är du?

För dig som redan sparar i fonder

Här hittar du fondkurser och kan ta del av vårt breda fondutbud. Sortera på bland annat hållbarhet, avgifter och efter utveckling. 

Lär dig spara i fonder

Vad är en fond? Vilka olika sorters fonder finns det och vad skiljer dem åt? Vad bör du tänka på innan du börjar spara i fonder? I Fondskolan får du svar många frågor om fonder och fondsparande.


Så bidrar företagen som fonderna investerar i till Globala målen

Globala mål logotype

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Därför är det inte så konstigt att intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Globala målen är en av flera viktiga delar när fonderna investerar. I vår modell får du svar på hur bolagen fonderna investerat i bidrar till Globala målen.  


Hållbarhet och fondutbud

Tallskog i dagsljus

Fondspara hållbart

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsbeslut, i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI). 

Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Här kan du läsa mer om hållbarhet i våra fonder.

  • 100 % av vårt fondkapital utvärderat enligt PRI

  • Framröstade som mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

  • Vi erbjuder Svanenmärkta fonder i vårt utbud

Läs mer på:

Månadsspara i fonder

EFN Ekonomikanalen. Längd: 6.17 min
Genom att månadsspara i fonder sprider du risken över tid. Du köper både när kursen är hög och när den är låg. Sjunker börsen köper du dina andelar billigare – du får fler andelar för samma summa. När börsen sedan stiger ökar värdet på andelarna. Marknadens svängningar jämnas ut och risken minskar jämfört med ett engångsköp.

Handelsbankens fonder bäst enligt Lipper

Award

Ratingföretaget Lipper utnämner fyra av Handelsbankens fonder till de bästa fonderna inom respektive kategori. Dessa är Hälsovård Tema, Sverige Tema, Stiftelsefonden och Kapitalförvaltning 75. De två senare riktar sig i första hand till utländska marknader och till institutionella kunder.

Ratingföretaget Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. 

Hälsovård temaÖppnas i nytt fönster
Sverige TemaÖppnas i nytt fönster