1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder

Fonder

Välj ett fondsparande som passar dig

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Vilken typ av fondsparare är du?

Vi har fonder för alla smakriktningar. Föredrar du en blandfond som investerar i både aktier och räntor? Vi erbjuder också flera ränte- och aktiefonder med olika inriktningar. I Fondskolan kan du lära dig mer om hur du kan spara i fonder och om hållbarhet i vårt fondutbud. Om du behöver hjälp att komma igång med ditt fondsparande kan du boka ett rådgivningsmöte på ditt kontor eller digitalt.

För dig som redan sparar i fonder

Här hittar du fondkurser och kan ta del av vårt breda fondutbud. Sortera på bland annat hållbarhet, avgifter och efter utveckling. 

Lär dig spara i fonder

Vad är en fond? Vilka olika sorters fonder finns det och vad skiljer dem åt? Vad bör du tänka på innan du börjar spara i fonder? I Fondskolan får du svar många frågor om fonder och fondsparande.


Högt hållbarhetsbetyg för Handelsbanken Fonder

en hand med ett löv ovanför
Handelsbanken kom väl ut i Söderberg & Partners senaste rapport om fondbolagens hållbarhetsarbete. Fonderna i rapporten får betyg enligt en trafikljusmodell där grönt ljus ges till de fonder som är bäst på att ta hänsyn till hållbarhet. 84% av bankens fonder fick grönt ljus vilket  visar att Handelsbanken fonder aktivt väljer in och tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen och arbetar för att påverka bolag i en mer hållbar riktning genom till exempel dialog med bolagsrepresentanter eller via branschsamarbeten. Detta resultat innebär att vi har högst andel gröna fonder av alla fondbolag i analysen.

Månadsspara i fonder

EFN Ekonomikanalen. Längd: 6.17 min
Genom att månadsspara i fonder sprider du risken över tid.  Du köper både när kursen är hög och när den är låg. Sjunker börsen köper du dina andelar billigare – du får fler andelar för samma summa. När börsen sedan stiger ökar värdet på andelarna. Marknadens svängningar jämnas ut och risken minskar jämfört med ett engångsköp.

Hållbarhet och fondutbud

Tallskog i dagsljus

Fondspara hållbart

Utgångspunkten i våra fonder är att vi tar hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringsbeslut, i enlighet med vårt åtagande till FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI). 

Vi värnar särskilt om internationella normer och konventioner i linje med vårt åtagande till FN-initiativet Global Compact och dess fyra principiella områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Här kan du läsa mer om hållbarhet i våra fonder.

  • 100 % av vårt fondkapital utvärderat enligt PRI

  • Framröstade som mest hållbara varumärket bland svenska banker 2019

  • Vi erbjuder Svanenmärkta fonder i vårt utbud


Mer för dig som sparar i fonder

Tilläggstjänster

Som kund hos oss får du tillgång till ett flertal tjänster som underlättar för dig som fondkund. Exempel på tjänster är nyhetsbrev, sparguider och marknadsinformation med kurser i realtid.

Ekonomi- och finansnyheter

I nyhetskanalen EFN hittar du nyheter och intervjuer med fokus på din ekonomi.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.