En ung familj som utanför sitt hus på landet.

Kapitalförsäkringar

Spara till barnen, din pension eller för framtiden.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform som passar för långsiktigt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper. Du kan exempelvis spara till din pension eller till barn och barnbarn. Även företag kan teckna en kapitalförsäkring, för att placera företagets överskottslikviditet. 

Fördelen med en försäkring är att du slipper deklarera för varje affär, istället betalar du en årlig schablonskatt. Du väljer själv hur och när pengarna ska användas. Du kan också när som helst ta ut sparandet, utan avgift.

Vi har fyra olika kapitalförsäkringar, beroende på om du vill spara till dig själv eller någon annan.

3 fördelar

 • Välj förmånstagare
  Bestäm i förväg vem som ska få pengarna
 • Smidig utbetalningstjänst
  Välj när och hur pengarna ska betalas ut
 • Slipp deklarera
  Få allt skattat och klart vid utbetalning

Vilken kapitalförsäkring passar dig?

Kapitalspar Barn

Spara till barnens framtida studier eller ett startkapital till en bostad. Du sparar till barnet men är själv ägare av försäkringen. Det gör att du har full kontroll när utbetalningen ska börja och hur utbetalningen ska gå till. 

Kapitalspar Fond

Spara för framtiden med full valfrihet. Du väljer när pengarna ska betalas ut, hela beloppet på en gång eller varje månad. Styr vem som ska få pengarna – du själv eller den du önskar.

Kapitalspar Pension

Precis som med din pension kan du få ditt sparande utbetalt varje månad. I försäkringen ingår ett skydd som gör att de närstående som du valt får pengarna som är kvar om du skulle avlida innan allt är utbetalt.

Kapitalspar Depå

Vill du kombinera sparande i aktier, fonder och andra typer av värdepapper och samtidigt trygga dina nära har vi Kapitalspar Depå. Din första insättning behöver vara minst 200 000 kronor.

Hur börjar jag spara i kapitalförsäkringar?

 1. Välj den försäkring som passar dig
  Välj en kapitalförsäkring som passar ditt sparmål. Kapitalspar Fond och Kapitalspar Pension går att starta digitalt via Internetbanken för privatpersoner.

  Kapitalspar Barn och Kapitalspar Depå kan endast tecknas på ett av våra bankkontor. Kontakta ditt bankkontor så hjälper någon av våra duktiga rådgivare dig att komma igång.

 2. Välj månadssparande eller engångsinsättning
  Bestäm om du vill spara varje månad eller göra en engångsinsättning. Beloppet dras från det konto du väljer.

 3. Det enkla valet eller egna fonder
  Slutligen väljer du vilka fonder eller aktier du vill spara i. Du kan också välja något av våra förvalda fondalternativ för ett långsiktigt sparande till pension eller barnsparande.
Handelsbanken.se

Behöver du hjälp?

Har du frågor och vill få hjälp med hur du kan komma igång eller vad som är viktigt att tänka på? Kontakta oss för att boka in ett samtal så går vi igenom dina behov och önskemål tillsammans.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Illustration av en glödlampa

Så här fungerar en kapitalförsäkring

Ett flexibelt sparande

Du bestämmer över ditt sparande
Du kan välja att spara varje månad eller göra separata insättningar. Du bestämmer också hur utbetalningen ska gå till, om sparandet ska betalas ut varje månad eller om hela beloppet ska betalas ut på en gång. Du kan även göra mindre uttag när du vill, helt utan avgifter.

Extra försäkringsskydd

Trygghet för dina nära
I alla våra kapitalförsäkringar ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att du kan välja vem som ska få pengarna om du skulle avlida. Det kan vara ett barn, barnbarn, en sambo, en stiftelse eller en förening. I andra sparformer är det arvsordningen som styr. Om du skulle avlida får mottagaren, som kan vara flera, 101 procent av kapitalet.

Välj till premiebefrielse
I flera av våra kapitalförsäkringar kan du välja att lägga till en premiebefrielseförsäkring. Det innebär att försäkringsbolaget tar över ansvaret för inbetalningarna om din arbetsförmåga skulle sättas ned på grund av sjukdom eller olycksfall. På så sätt fortsätter ditt sparande även efter sjukdom eller olycksfall som medför nedsatt arbetsförmåga skulle sättas ned på grund av sjukdom eller olycksfall. På så sätt fortsätter ditt sparande, exempelvis till din drömpension, även efter sjukdom eller olycksfall som medför nedsatt arbetsförmåga.

Skatteregler och avgifter

Skattat och klart vid utbetalning
I en kapitalförsäkring betalar du ingen kapitalvinstskatt, det gäller även vid fondbyten och försäljning av värdepapper. Du betalar heller ingen fondskatt. Istället betalar du varje år en avkastningsskatt på försäkringens hela värde och på de inbetalningar som du gjort under året.

Avgift för avkastningsskatt
Sparandet i kapitalförsäkringen schablonbeskattas med en skatt som kallas avkastningsskatt. Vi tar ut skatten löpande i form av en avgift från din försäkring. För mer information om hur det går till, se Frågor och svar.

Avgifter för kapitalförsäkringen
Kapitalförsäkringen har dels en kapitalavgift, och utöver det betalar du fondförvaltningsavgift beroende på vilken eller vilka fonder du har valt. Om du har en Kapitalspar Depå betalar du courtage vid handel med aktier eller värdepapper enligt prislistan. Kapitalavgiften är olika för våra försäkringar, se Frågor och svar.

Handel med fonder och värdepapper

Du väljer fonderna
Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Försäkringsbolaget väljer ut vilka fonder och investeringar som du kan placera i inom försäkringen.

Frågor och svar

Skillnaden mellan kapitalförsäkring och andra sparformer

Kapitalförsäkring

Önskar du en långsiktig sparform med enkla deklarationer? Då passar en kapitalförsäkring utmärkt, även kallad kapitalsparkonto, kapitalförsäkringskonto, kf konto eller kapitalspar. En kapitalförsäkring passar dig som önskar: 
 • Välja om utbetalningen ska ske löpande, t.ex. månadsvis
 • Välja när sparandet, exempelvis pensionen, ska betalas ut
 • Bestämma vem som får pengarna vid en viss ålder eller vid dödsfall

ISK

Ett investeringssparkonto (ISK) passar dig som värdesätter en enkel sparform med låg skatt  samt enkla deklarationer genom schablonskattning, ISK beskattas likadant som en traditionell kapitalförsäkring. 

En avgörande skillnad är att du inte kan styra vem som får pengarna när du avlider. Med ISK är det i första hand maka/make och ev. barn och barnbarn. I andra hand hamnar pengarna hos föräldrar, syskon och syskonbarn.

Depå

För dig som önskar en traditionell lösning kan ett depåkonto vara ett alternativ. Här deklarerar du för varje enskilt köp och försäljning, vilket kan medföra en ökad administration. 

Du får samtidigt fördelen av att kunna kvitta förluster mot vinster i din deklaration då depåkontot har andra skatteregler. Här gäller 30% i vinstskatt och du använder din K4-blankett i deklarationen.

Fondskolan − ISK, KF eller fondkonto?

Vilket konto eller skattemiljö ska du välja när du sparar i fonder? I detta avsnitt av Fondskolan går Rebecca igenom hur de olika kontona fungerar och när ISK, Kapitalförsäkring eller fondkonto kan vara ett alternativ i ditt sparande. 

Tid: 2 min 50 sek

Läs också

man with phone looking at the app - Handelsbanken.se

Vilken sparform passar?

När passar en kapitalförsäkring? Ska jag välja ISK eller depå?

Jämför ISK, Kapitalförsäkring och depåkonto