Fondernas hel- och halvårsrapporter

Rapporter för Handelsbankens fonder

Handelsbanken Fonder AB

Från och med årsskiftet 2023/2024 publiceras fondspecifika årsberättelser. Dessa hittas under respektive fond i listan.

Handelsbanken Fonder AB och Xact Kapitalförvaltning AB

Äldre rapporter

För äldre rapporter kontakta oss på Fondredaktionen.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.