Fondernas hel- och halvårsrapporter

Rapporter för Handelsbankens fonder

Handelsbanken Fonder AB och Xact Kapitalförvaltning AB

Äldre rapporter

För äldre rapporter kontakta oss på Fondredaktionen.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.