1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondernas hel- och halvårsrapporter

Fondernas hel- och halvårsrapporter

Rapporter för Handelsbankens fonder

Äldre rapporter

För äldre rapporter kontakta oss på Fondredaktionen.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.