1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Fonder
  6. /
  7. Fondernas hel- och halvårsrapporter

Fondernas hel- och halvårsrapporter

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.