Gröna lån

För dig som letar grön finansiering till miljösmarta byggnader, energieffektivisering, förnybar energi och hållbara skogsbruk.
-  Handelsbaken.se

För en hållbar miljö

Vi erbjuder gröna lån till företag som äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, företag som ska bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller företag som planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader. Byggnader vi finansierar kan vara antingen flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och hyreshus, eller kommersiella byggnader som gallerior och kontorshus.

Vi erbjuder även gröna lån när du ska finansiera solenergiprojekt för att ställa om energisystemet eller för skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark.  
Ikon fastighet med löv - hållbart

Gröna lån för byggnader

För dig som redan har en grön fastighet eller planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader och kan påvisa att det skapar 30 procent bättre energiförbrukning. 

en hand med ett löv ovanför

Klimat- och energilån

Ett lån för företag som vill finansiera energibesparande åtgärder och investeringar som syftar till att skydda sina fastigheter mot klimatförändringar.

Ikon med träd

Skog

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk skapar förutsättningar för biologisk mångfald, stabilt klimat, och hållbar ekonomisk utveckling.

Sun energi

Vind- och solenergi 

Grönt lån för att finansiera vind- och solenergiprojekt ska finansiera anläggningen, installationen och nödvändig infrastruktur för att ta anläggningen i bruk. 

Läs också

Sommarlandskap

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Hållbarhet Öppnas i nytt fönster