1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering
  6. /
  7. Gröna lån
  8. /
  9. Grönt lån för skog

Grönt lån för skog

Ett grönt lån för att finansiera skogsmark, skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark

För hållbara skogsprojekt

Skog och vatten hållbarhet

Ett långsiktigt hållbart skogsbruk skapar förutsättningar för biologisk mångfald, stabilt klimat, och hållbar ekonomisk utveckling. Genom att binda kol i skogen och genom ersätta fossilbaserade produkter bidrar skogen till omställningen mot ett växthusgasneutralt samhälle. 

Gröna lån finansierar investeringar och projekt som bidrar till positivt till övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp och stabilt klimat. Ett ansvarsfullt skogsbruk gör det genom att binda koldioxid, upprätthålla biologisk mångfald och tillhandahålla fossilfri råvara.

Kriterier

För att ett projekt ska kunna finansieras med Grönt lån för skog måste det uppfylla tekniska kriterier som utvecklats och fastställts för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. På ett övergripande plan innebär det att skogen behöver vara certifierad enligt FSC eller PEFC om skogsfastigheten överstiger 1500 hektar. Om skogsfastigheten är 50 - 1500 hektar ska ni ha en giltig grön skogsbruksplan.

Skogen ska även vara försäkrad eller på annat sätt hantera risker förknippade med till exempel brand, skadeinsekter och stormar. 

Ett grönt lån för skog ska uteslutande finansiera skogsmark, skogsfrämjande åtgärder och återställande av skogsmark i Sverige. Lånet kan finansiera antingen en ren skogsfastighet eller en blandfastighet, men om det är en blandfastighet som ska finansieras får lånebeloppet ej överstiga värdet av skogsmarken.

Uppföljning

Handelsbanken följer löpande upp de projekt som finansierats via ett Grönt lån och låntagaren med ett grönt skogslån med tillgångar över 1500 hektar förbinder sig även att varje år rapportera bland annat virkesförrådsförändring och avverkning.


Så går en ansökan till

nummer 1

Ansök om grönt lån

Kontakta ditt lokala bankkontor. Du ansöker om ett grönt lån när du träffat bankkontoret och våra specialister inom hållbar finansiering.

nummer 2

Lånet beviljas

Banken bedömer och godkänner ditt projekt utifrån kriterier för gröna lån. Sedan görs en sedvanlig kreditprövning.

nummer 3

Återrapportera

Du kan behöva rapportera till banken årligen om hur projektet uppfyller villkoren, som till exempel obligatoriska energikrav.

birch branches in the sun

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

HållbarhetÖppnas i nytt fönster