1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering

Hållbar finansiering

Vi på Handelsbanken arbetar aktivt med hållbarhet och erbjuder våra företagskunder gröna lån samt rådgivning till de som vill ge ut gröna obligationer.
Man tar en fikapaus på väg till sitt arbete

Hållbarhet – att agera ansvarsfullt och långsiktigt

Hållbarhet är sedan lång tid tillbaka djupt förankrat i vår kultur och vårt arbetssätt. För oss handlar det om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka. Vi vill bidra till att FN:s globala mål nås genom att integrera dem i vår verksamhet, bland annat genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull kreditgivning. 

Ikon med hand som håller i värdepapper

Gröna lån

Vi erbjuder gröna lån till företag som äger, investerar eller bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet. Finansiering via gröna lån förutsätter kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

en hand med ett löv ovanför

Hållbarhet i Handelsbanken

Hållbarhetsarbetet i banken handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Pappersåtervinningsstation

Grön finansiering för cirkulära materialflöden

Stena Metall etablerade en lånefacilitet med Handelsbanken och DNB i juni 2020. Den nya gröna revolverande kreditfaciliteten kommer nyttjas för inköp av avfall med syfte att återvinna material inom recyclingbolagens verksamhet.

Solstrålar som lyster genom skogen

Handelsbanken Green Bond Impact Report 

För andra gången rapporterar vi vår gröna obligations bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser genom rapporten Green Bond Impact Report.

Solenergi paneler

Vi finansierar gröna projekt

2018 gav Handelsbanken ut sin första gröna obligation. Genom att ge ut gröna obligationer kan vi stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar genom att finansiera gröna projekt.

Kanot som glider fram i skärgården mellan klipporna

Nordisk marknadsrapport

På Handelsbankens uppdrag har Climate Bond Initiative publicerat den första nordiska marknadsrapporten om gröna obligationer. Den ger en ingående beskrivning av den nordiska marknaden.

Vasakronan

Vasakronan 

I april 2019 ingick Handelsbanken sitt första gröna lån för befintliga byggnader tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan. 

Skog

Det behövs mer FSC-certifierad skog

Efterfrågan på FSC-produkter ökar. Lena Dahl, Verksamhetschef för Svenska FSC vill öka dialogen med skogsägarrörelsen för att lyfta ansvarsfullt skogsbruk.