1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering

Hållbar finansiering

Vi på Handelsbanken arbetar aktivt med hållbarhet och erbjuder våra företagskunder gröna lån samt rådgivning till de som vill ge ut gröna obligationer.
Man tar en fikapaus på väg till sitt arbete

Hållbarhet – att agera ansvarsfullt och långsiktigt

Hållbarhet är sedan lång tid tillbaka djupt förankrat i vår kultur och vårt arbetssätt. För oss handlar det om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka. Vi vill bidra till att FN:s globala mål nås genom att integrera dem i vår verksamhet, bland annat genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfull kreditgivning. 

Ikon med hand som håller i värdepapper

Gröna lån

Vi kan erbjuda våra företagskunder gröna lån – först ut är gröna lån för byggnader. Det tillkommer en del miljökrav på byggnaden för att få grönt lån. Byggnaden ska dessutom vara belägen i Sverige.

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

en hand med ett löv ovanför

Hållbarhet i Handelsbanken

Hållbarhetsarbetet i banken handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Vasakronan

Vasakronan 

I april 2019 ingick Handelsbanken sitt första gröna lån för befintliga byggnader tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan. 

Solenergi paneler

Vi finansierar gröna projekt

2018 gav Handelsbanken ut sin första gröna obligation. Genom att ge ut gröna obligationer kan vi stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar genom att finansiera gröna projekt.

Kanot som glider fram i skärgården mellan klipporna

Nordisk marknadsrapport 

På Handelsbankens uppdrag har Climate Bond Initiative publicerat den första nordiska marknadsrapporten om gröna obligationer. Den ger en ingående beskrivning av den nordiska marknaden.


Kollegor som står och pratar i tappan

Megatrender förändrar ekonomin

Minskad tillgång till arbetskraft, ökande inkomstklyftor och klimatförändringar, vi gör en djupdykning i drivkrafterna för den ekonomiska utveckling.


Vidkraftverk

Ny impact-fond, Hållbar Global Obligation

En aktivt förvaltad räntefond som placerar i obligationer utgivna för att finansiera utveckling som bidrar till de Globala målen. Fondens förvaltare Karin Göransson berättar mer. 


Solstrålar som lyster genom skogen

Det behövs mer FSC-certifierad skog

Efterfrågan på FSC-produkter ökar. Lena Dahl, Verksamhetschef för Svenska FSC vill öka dialogen med skogsägarrörelsen för att lyfta ansvarsfullt skogsbruk.