Vind- och solenergi

Ett grönt lån för att finansiera vindkraft och solcellsparker

Förnybar energi är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle

Sun energi

Investeringskostnaden har minskat, och både vind- och solenergi är bra exempel på relativt överkomlig och effektiv teknik som har låg inverkan på miljön. Via gröna lån för solenergiprojekt kan Handelsbanken bidra till att fler använder förnybara energikällor. Gröna lån ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till klimatbeständiga och hållbara ekonomier med låga koldioxidutsläpp.

Solenergi är en förnybar energikälla, men tillverkning av solceller kan kräva mycket energi och bidra till utsläpp av växthusgaser, särskilt om tillverkning sker i länder som till stor del använder fossila energikällor. Det kan resultera i en lång återbetalningstid för solcellerna att tjäna in den energi som gått åt under tillverkningsfasen.

Kriterier

Solenergiprojekt är kvalificerade för gröna lån i Handelsbanken eftersom dessa projekt tillsammans med andra förnybara energikällor innebär en förflyttning till växthusgasfria energilösningar. Gröna lån för solenergi ska uteslutande finansiera anläggningen, installationen och nödvändig infrastruktur för att ta anläggningen i bruk. De kan till exempel användas för att bekosta nätanslutning, transformatorer och tillhörande utrustning, samt arbetskostnader.

Uppföljning

Handelsbanken följer löpande upp de projekt som har finansierats via gröna lån och låntagaren förbinder sig att årligen rapportera lämpliga indikatorer.


Så går en ansökan till

nummer 1

Ansök om grönt lån

Kontakta ditt lokala bankkontor. Du ansöker om ett grönt lån när du träffat bankkontoret och våra specialister inom hållbar finansiering.

nummer 2

Lånet beviljas

Banken bedömer och godkänner ditt projekt utifrån kriterier för gröna lån. Sedan görs en sedvanlig kreditprövning.

nummer 3

Återrapportera

Du kan behöva rapportera till banken årligen om hur projektet uppfyller villkoren, som till exempel obligatoriska energikrav.

birch branches in the sun

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

HållbarhetÖppnas i nytt fönster