1. Företag
 2. /
 3. Finansiera
 4. /
 5. Hållbar finansiering
 6. /
 7. Gröna lån
 8. /
 9. Grönt lån för byggnader

Grönt lån för byggnader

För dig som har en grön fastighet eller planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader

Resurs- och energieffektiva fastigheter - bra för affären

Ikon fastighet med löv - hållbart

Du kan ansöka om gröna lån om ditt företag äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, om företaget ska bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader eller om företaget planerar att genomföra miljöförbättringar på existerande byggnader. Byggnader vi finansierar kan vara antingen flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och hyreshus, eller kommersiella byggnader som gallerior och kontorshus. 

Finansiering via gröna lån är förenade med vissa tekniska kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. Handelsbanken följer även löpande upp de projekt som finansierats via ett grönt lån.

Kriterier

Flerbostadshus

Byggnaden har en energideklaration, en certifiering eller ska certifieras inom något av följande system enligt angivna nivåer eller bättre. Finansiering vid uppförande av ny byggnad kräver alltid miljöcertifiering. 

 • Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014
 • Svanen: Godkänd
 • Miljöbyggnad: Silver
 • BREEAM: Very Good 
 • LEED: Gold.

Grön finansiering medges även vid renovering av en befintlig byggnad som leder till en lägre energiförbrukning på minst 30 procent jämfört med innan ombyggnaden.

Kommersiella byggnader

Byggnaden har certifierats eller ska certifieras inom något av följande system enligt angivna nivåer eller bättre. 

 • Svanen: Godkänd
 • Miljöbyggnad: Silver
 • BREEAM: Very Good 
 • LEED: Gold

Byggnaden ska även ha minst 15 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt Boverkets byggregler alternativ genomföra en renovering av en befintlig byggnad som leder till en lägre energiförbrukning på minst 30 procent jämfört med innan ombyggnaden.

Uppföljning

Handelsbanken följer löpande upp de projekt som finansierats via ett Grönt lån och låntagaren förbinder sig att rapportera bland annat byggnadens energi- och vattenförbrukning samt fördelning mellan olika energislag.

Så går en ansökan till

nummer 1

Ansök om grönt lån

Kontakta ditt lokala bankkontor. Du ansöker om ett grönt lån när du träffat bankkontoret och våra specialister inom hållbar finansiering.

nummer 2

Lånet beviljas

Banken bedömer och godkänner ditt projekt utifrån kriterier för gröna lån. Sedan görs en sedvanlig kreditprövning.

nummer 3

Återrapportera

Du kan behöva rapportera till banken årligen om hur projektet uppfyller villkoren, som till exempel obligatoriska energikrav.

birch branches in the sun

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

HållbarhetÖppnas i nytt fönster