Klimat- och energilån för företag

Ett lån för energibesparande åtgärder och minskade klimatrisker
Grönt bolån - handelsbanken.se

Energieffektivisering och klimatanpassning – bra för klimatet och ekonomin

Frågor om energi och klimat är brännande aktuella. Skenande elpriser och allt allvarligare konsekvenser av klimatförändringarna, gör det viktigare än någonsin att spara energi. 

Med Klimat- och energilån kan företag finansiera energibesparande åtgärder och investeringar som syftar till att skydda sina fastigheter mot klimatförändringar och konsekvenser i form av till exempel värmeböljor, skyfall och översvämningar.  

Klimat- och energilån kan användas för företag som vill investera i följande:

 • Förnybar energi: solceller, solvärme, solcellsbatterier
 • Hållbara transporter: laddboxar, laddstolpar
 • Energieffektivisering: lågenergifönster (u-värde lägre än 1,2), dörrar, värmepumpar (berg, luft, jord, luft+vatten), tilläggsisolering (vind, fasad, tak,), installation av ventilation FTX
 • Klimatanpassning: skydd mot skyfall och översvämning (dränering, dagvattenhantering, sedumtak), skydd mot övertemperaturer och värmeböljor (solskydd och markiser)

Så går det till att ansöka

nummer 1

Ansök hos ditt bankkontor

Du ansöker om ett Klimat- och energilån på ditt lokala bankkontor, de guidar dig rätt.

nummer 2

Lånet beviljas

Banken bedömer ditt projekt utifrån kriterier för Klimat-och energilån. Om de godkänner lånet görs en sedvanlig kreditprövning.

nummer 3

Återrapportera

Du kan behöva rapportera till banken årligen om hur projektet uppfyller villkoren, som till exempel obligatoriska energikrav.

Upptäck Energikollen – nu även för BRF och fastigheter

Handelsbanken.se

Energikollen - energieffektivisera och sänk kostnaderna

Med Energikollen kan du som fastighetsägare på ett enkelt sätt få tips som både kan leda till lägre kostnader och minskad klimatpåverkan.

 • Kartlägg er fastighets energiförbrukning och få en ökad förståelse för er energianvändning
 • Få rådgivning av en energispecialist    
 • Gör verklighet av planerna

Energispartipsen som gör störst skillnad

Stigande energipriser påverkar ekonomin för både bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningar och har lett till ökat intresse för energieffektivisering. Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering, delar med sig av sina bästa energispartips och vad som gör störst skillnad. 

Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarigHandelsbanken Finansiering - Handelsbanken.se

Åtgärder som kräver investering

 • Byt ut remdrivna fläktar till direktdrivna i fastighetens ventilationsaggregat. Det kan innebära en energiminskning på 20-50% på ett år.

 • Installation av en frånluftsvärmepump i fastigheter som endast har frånluftsventilation.

 • Tilläggsisolering av vindsbjälklaget.

 • Injustering av fastighetens värmesystem i kombination med byte av äldre termostatventiler på fastighetens radiatorer.

Läs också

Sommarlandskap

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Hållbarhet Öppnas i nytt fönster