Valutariskhantering för lantbrukare

En valutarisk uppstår i samband med att du gör affär i utländsk valuta. Vi har flera lösningar för dig som vill få bättre kontroll över valutarisken i ditt lantbruk.
Härlig vy över fält och bondgård

Säkra valutakursen i förväg

Har du ansökt om EU-stöd eller har du kanske importerat råvaror? Svängningarna i den aktuella valutan kan påverka din affär och det blir svårare för dig att bedöma ditt resultat.

Vad är valutarisk?

När du exempelvis söker EU-stöd så görs din ansökan i euro men stödet betalas ut i kronor. Fram tills att Jordbruksverket har fastställt växelkursen för innevarande stödår så påverkas du därför av svängningarna i valutan. Detta gör det svårare att bedöma utfallet av din verksamhet. Du har en valutarisk.

Vad kan du göra?

Marknadens valutasvängningar går inte att styra över. Du kan istället kontrollera valutarisken genom att säkra upp valutakursen i förväg. Vi har flera lösningar för dig som vill ta kontroll över resultatet i ditt lantbruk och vi hjälper dig gärna.

Om du vill veta storleken på ditt framtida EU-stöd så kan du, när du vet vilket belopp du ansöker om i euro, sälja valutan på termin. En termin är ett avtal som sluts mellan dig och banken. Du vet vilken slutkurs du får och ditt EU-stöd, i svenska kronor, blir känt redan i förväg.

För dig som sökt EU-stöd

För dig som lantbrukare är intäkterna ofta oregelbundna samtidigt som kostnaderna kommer löpande under året.

Med en EU-kredit förstärker du likviditeten i väntan på att EU-stödet betalas ut.

Vill du ha hjälp med att hantera risker?

En bankanställd man tittar in i kameran och ler

För att hitta den lösning, som passar din verksamhet, behöver dina unika behov tas med i beräkningen. Vi har lång erfarenhet av riskhantering och hjälper dig gärna med kartläggning och lösningar anpassade efter dina behov.

Kontakta ditt lokala bankkontor för att boka in en tid.