För din bransch

Alla företag är olika men en verksamhet anpassas till stor del efter sin bransch. Företag inom samma bransch har därför vissa gemensamma drag.
varukorg

Handel och service

Att erbjuda kunderna enkla betalsätt är en bra grund för fler affärer. Samtidigt är bra rutiner för de egna betalningarna minst lika viktigt.

Säljer du tid och kunskap?

För konsulter, revisorer, hantverkare och mäklare och andra tjänsteföretag är den värdefullaste resursen medarbetarna. Se till att ta hand om dem.

hammare

Egen tillverkning

Som tillverkningsföretag har du råvaror av något slag som förädlas och säljs vidare. Oavsett vad du producerar finns det alltid moment som kan förbättras – även ekonomirutinerna.

Fastighetsägare

Flerbostadshus, kommersiella fastigheter eller industrier? Som fastighetsägare är finansieringen av tillgångarna viktig, liksom bra rutiner för hyresintäkter.

ikon som visar ett högt hus med flera våningar

För bostadsrättsföreningen

Skräddarsydd finansiering, ombildning, placeringar och betalningsrutiner – vi erbjuder din förening anpassade lösningar.

-

För skog och lantbruk

Som skogsägare och lantbrukare finns det situationer i livet då man kan behöva lite extra stöd för att kunna fatta de beslut man behöver.

Hur stor klimatpåverkan har ditt företag?

Handelsbanken.se

Kom igång med företagets hållbarhetsarbete

Nu lanserar vi tillsammans med GoClimate, Hållbarhetskollen med målet att hjälpa fler företag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetskollen räknar automatiskt ut ditt företags koldioxidutsläpp utifrån bokföringen. Beräkningarna baseras på data från fakturor och kvitton, kategoriserade efter klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol). 

Mät, följ upp och minska företagets klimatpåverkan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt redan idag.