Riskhantering för lantbrukare

Väder och vind är några av faktorerna som påverkar ditt lantbruksföretag. Vet du vilka risker du utsätts för och vilken effekt dessa kan få?
Man sitter i traktorn och tittar ut öer åkern

Låt ditt lantbruk växa – inte riskerna

Att driva ett lantbruk innebär ett stort ansvar. För att hitta den riskhantering som passar för ditt lantbruk tar vi hänsyn till din verksamhets unika förutsättningar och förväntningar. 

Vi har lång erfarenhet av riskhantering och hjälper dig gärna med lösningar anpassade efter dina behov.

Hand som håller ett ax

Handlar du med råvaror?

Som lantbrukare har du en verksamhet som producerar eller förbrukar råvaror, och råvarukostnaden är en stor del av företagets utgifter. Då påverkas du av stora prisförändringar i råvaror. Vi kan hjälpa dig att prissäkra dina jordbruksprodukter och därmed få kontroll över råvarurisken innan den påverkar din verksamhet.

Ikon procenttecken

Har du lån?

När du lånar pengar kan förändringar av ränteläget påverka dig och skapa resultatsvängningar. Då uppstår en ränterisk. Genom ränteriskhantering kan du minska risken för ökade kostnader för dina krediter.Vi kan hjälpa dig att helt eller delvis minska denna ränterisk genom att hitta en lösning som passar dig och din verksamhet.

euro med pil som pekar på och dollar som med pil som pekar på euro

Gör du affärer i utländsk valuta?

Under våren söker du som är lantbrukare EU-stöd för din produktion. Din ansökan görs i euro men stödet betalas ut i kronor. Då uppstår en valutarisk. Valutariskhantering innebär att du redan vid affärstillfället kan säkra den valutakurs som ska gälla vid betalningstillfället. Vi har lösningar som skyddar ditt lantbruk mot oönskade valutarörelser.