Investera i Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med 169 delmål.
-

Så arbetar vi med Globala målen

Agenda 2030 syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Vi tror och hoppas att länder kommer att styra mot förverkligande av Agenda 2030 och att företag ser möjligheter i att leverera produkter och tjänster kopplat till Globala målen. För oss som investerare blir det därför naturligt att identifiera möjligheter då fokus på Agenda 2030 skapar efterfrågan och gynnar sektorer och bolag som levererar lösningar i relation till målen. Vi behöver alltså kunna förstå hur den efterfrågan kan komma att se ut och vad målen handlar om, även på delmålsnivå.

Det komplexa och omfattande innehållet i agendan gör det ännu mer komplicerat för oss som investerare, men det är också utmaningar som vi vill och kan ta oss an. Framsteg inom några delmål krävs för framsteg inom ett annat mål. På samma sätt kan framsteg inom ett mål vara kontraproduktivt för ett annat mål. Så oavsett om en produkt eller tjänst är grundad i en hållbar affärsmodell kan det finnas en negativ påverkan som vi måste analysera, speciellt när vi investerar i lösnings- eller omställningsbolag.