Investera i Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med 169 delmål.
-

Så arbetar vi med Globala målen

Agenda 2030 syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Vi tror och hoppas att länder kommer att styra mot förverkligande av Agenda 2030 och att företag ser möjligheter i att leverera produkter och tjänster kopplat till Globala målen. För oss som investerare blir det därför naturligt att identifiera möjligheter då fokus på Agenda 2030 skapar efterfrågan och gynnar sektorer och bolag som levererar lösningar i relation till målen. Vi behöver alltså kunna förstå hur den efterfrågan kan komma att se ut och vad målen handlar om, även på delmålsnivå.

Det komplexa och omfattande innehållet i agendan gör det ännu mer komplicerat för oss som investerare, men det är också utmaningar som vi vill och kan ta oss an. Framsteg inom några delmål krävs för framsteg inom ett annat mål. På samma sätt kan framsteg inom ett mål vara kontraproduktivt för ett annat mål. Så oavsett om en produkt eller tjänst är grundad i en hållbar affärsmodell kan det finnas en negativ påverkan som vi måste analysera, speciellt när vi investerar i lösnings- eller omställningsbolag.


Exempel på bolag vi investerat i

Här ser du några exempel på företag vi har valt att investera i och vilka Globala mål de bidrar till. Läs mer om Globala målen och delmålen genom att klicka på länken nedan.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Novo Nordisk
Våra fonder Hälsovård Tema, Norden Selektiv & Global Tema har investerat i det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, som bland annat arbetar med att försöka hejda diabetesepidemin i världen. Bolaget är ett bra exempel på hur ett bolag bidrar till att lösa ett av målen, det tredje (God hälsa och välbefinnande) i Agenda 2030, eller närmare bestämt delmål 3:4 (Att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa). Övervikt och fetma är ett allt större globalt problem, liksom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Novo är marknadsledande inom en ny klass av diabetesläkemedel (GLP1), som ger blodsockerkontroll, viktminskning och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget är också verksamma inom behandling av fetma, vilket ännu är en liten och omogen marknad. Potentialen är dock stor och Novo har intressanta produkter som kan göra skillnad.