1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Placeringsformer
  6. /
  7. Värdepapper
  8. /
  9. Prislista värdepappershandel

Prislista värdepappershandel företag

Prislista

Gäller handel med noterade aktier, ETF:er, teckningsrätter, teckningsoptioner, konvertibler, certifikat, börshandlade och kapitalskyddade produkter. 

För att handla värdepapper behöver företaget en depå.

Prislista svenska och nordiska aktier och värdepapper i internetbanken

Courtage % Minimicourtage per affär
Svenska och nordiska börser* 0,09 % 9 kr
Spotlight (före detta Aktietorget) 0,25 % 9 kr
*Stockholmsbörsen, NGM, First North, Oslo Börs och Nasdaq OMX Nordic

Prislista europeiska aktier och värdepapper i internetbanken

Courtage % Minimicourtage per affär
Amerikanska och Europeiska aktier* 0,09 % 59 kr
*Frankrike, Nederländerna och Tyskland

Prislista handel på kontor

Svenska och nordiska värdepapper* Courtage % Minimicourtage per affär
Belopp upp till 1 mkr 0,50 % 175 kr
På belopp över 1 mkr 0,30 %
Onoterade aktier 0,50 % 300 kr
*Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic, NGM, Oslo Börs, First North och Spotlight

Prislista utländska aktier på kontor

Vid handel på utländska börser tillkommer valutaväxlingsavgift samt eventuella lokala skatter och avgifter. 
För fullständig information se Prislista.
Land Courtage % Minimicourtage per affär
Europa och Nordamerika** 0,50 % 500 kr
Övriga marknader*** 0,65 % 1 000 kr

**Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, USA, Kanada

***Observera att i vissa länder tillåts endast försäljning. Stäm av med ditt bankkontor

Ladda ner prislista (pdf)