Värdepapper

Placera i värdepapper på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknaderna
Man läser ekonomisidor i tidning

Alternativ för placering i värdepapper

ikon aktiebrev

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Avkastning kan ske dels genom eventuell aktieutdelning och dels genom värdeökning om aktien stiger i pris. Det är flera faktorer som styr priset, till exempel marknadens utveckling, marknadsräntor, aktieutdelning och uppfattningen om framtida vinster och förluster. Priset på en aktie kan variera kraftigt och aktier anses vara en placeringsform med hög risk.

Med en depå eller kapitalförsäkring hos oss kan företaget placera direkt i aktier och aktierelaterade värdepapper på börser världen över.

ikon certifikat

Certifikat

Certifikat är en flexibel placeringsform där avkastningen är kopplad till aktier, råvaror eller andra typer av tillgångar. Certifikat med anmälningsperiod har vanligtvis en bestämd löptid, oftast två till fem år. Du kan dock sälja certifikatet till aktuellt pris under löptiden. Risk och avkastning varierar beroende på certifikatets konstruktion. Certifikat kan ses som alternativ till aktie- och ränteplaceringar.

ikon som föreställer obligation

Obligationer

Att köpa en obligation innebär att du lånar ut pengar till den som ger ut (emitterar) obligationen. I gengäld får du en ränta (kupong) som betalas ut under löptiden. Att ge ut obligationer är ett vanligt sätt för bland annat företag att finansiera sig på. Om den som ger ut obligationen går i konkurs eller på annat sätt inte kan fullfölja sina åtaganden kan dock hela eller delar av det placerade beloppet förloras.

Risk och avkastning varierar beroende på vem som är utgivare. Avkastningen påverkas av ränteläget på marknaden. Generellt sett stiger obligationens värde om marknadsräntorna faller och tvärt om.

ikon råvaror

Råvaror

En fördel med att placera i råvaror är att råvaror sänker risken i en traditionell portfölj med aktie- och ränteplaceringar. Detta eftersom råvarumarknaden inte nödvändigtvis följer aktie- och räntemarknadernas upp- och nedgångar. En annan fördel är att tillväxtmarknaderna är inne i en långsiktig tillväxtfas som ökar behovet av råvaror som exempelvis metaller, energi och livsmedel. Du kan placera i råvaror via fonder, certifikat eller råvaruobligationer.

ikon valutaslag

Valutor

Det finns olika sätt att placera på valutamarknaden. Både med låg och hög risk. Med valutaobligationer placerar du med begränsad risk. De gör det möjligt för dig att tjäna pengar om en valuta stärks i förhållande till en annan valuta. Valutaobligationen är en kapitalskyddad placering där du kan tjäna pengar utan att ta onödiga risker.

Bull & Bear-certifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång som exempelvis ett valutapar. Du kan till exempel tjäna pengar oavsett om marknaden går upp eller ned. Bull & Bear passar den som har en fast tro på marknadens riktning.

ikon paragraftecken

För dig som handlar med värdepapper

2018 stärktes skyddet för den som investerar i värdepapper genom två regelverk, MiFID II och MiFIR. Enligt de nya regelverken infördes en global identifieringskod vid handel med värdepapper. För företaget innebär detta att ni behöver ett LEI-nummer för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. För att kunna handla med amerikanska aktier i internetbanken måste du fylla i blanketten Limitations Of Benefits (LOB) som du lämnar till ditt bankkontor.

LEI-nummer
Regelverk - värdepappershandel
Limitations Of Benefits (LOB) (pdf) Öppnas i nytt fönster

Depå – företagets konto för värdepapper

För att handla med värdepapper behöver företaget en egen depå.

Med depån kan handla direkt med olika instrument på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden. Du öppnar företagets depå på ditt bankkontor.

kvinna med dator