1. Företag
  2. /
  3. Placera

Placera

Ska företaget placera överskott eller kapital? Vi ser det som självklart att sätta oss in i ditt företags förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Endast då kan vi ge riktigt kvalificerad rådgivning och vara ett bra stöd.

Olika företag - olika behov

Har företaget överskott i kassan, kapital att placera eller behov att hantera risker? Då är det dags att titta på olika möjligheter att placera. Eftersom varje företag är unikt och har olika behov kan lösningarna skilja sig åt. Risker, avkastning och placeringshorisont, vad behöver ditt företag tänka på?

Placeringsalternativ

Konton, fonder eller andra värdepapper? Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än om du skulle ha kvar pengarna på ett transaktionskonto. Vi erbjuder placeringskonton, fonder och andra placeringsalternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Låt oss hjälpa dig med förvaltningen

Vill du ta investeringsbeslut själv eller inte? Vi har tjänster för dig och ditt företag oavsett om du vill ha mycket eller lite hjälp. Tillsammans lägger vi upp en placeringsstrategi som passar ditt företag. Du kan även ta del av vår mångåriga och breda erfarenhet inom stiftelsetjänster.


Koll på marknadsläget med våra experter

stapeldiagram

Är du intresserad av de finansiella marknaderna och är på jakt efter ny information? Oavsett om du vill ha uppdaterad information om vad som händer i världen eller djuplodande analyser från våra experter, så finns det här hos oss. Ta del av våra experters kompetenser och få koll på det senaste.


Ansvarsfulla investeringar - för långsiktig tillväxt

-

Hållbarhet i fokus

Vår målsättning är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder. Det förutsätter att vi investerar hållbart och ansvarsfullt. I praktiken handlar det om att investera i företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi ständigt utvecklar vårt erbjudande för att möta våra kunders förväntningar på både tydlighet, avkastning och hållbarhet. 

Vi har exempelvis ett brett utbud av fonder med särskilt hållbarhetsfokus, ett sortiment som spänner över aktivt förvaltade fonder, indexfonder, räntefonder och allokeringsfonder.

Normer och principer

Hållbarhet är djupt förankrat i Handelsbankens kultur och arbetssätt sedan lång tid tillbaka. För oss är internationella normer och principer vägledande när det gäller synen på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. 


Företagare med enskild firma?

Ska du placera din enskilda firmas överskott, se då till att ha koll på vilka regler som gäller. 

Det kan vara en bra idé att prata med din revisor innan du placerar. Revisorn kan hjälpa dig med vilken placering som blir mest fördelaktig för just din verksamhet. Du kan även få information om vilka skattemässiga konsekvenser placeringen kan få för företaget. 


Vi finns nära dig – boka rådgivning

person

Har du svårt att komma igång med att placera företagets pengar? Att avsätta tid för att se över placeringarna kan vara en värdefull investering. Vi finns där du är och hjälper gärna till att hitta en lösning så att du kan nå dit du vill med företagets placeringar.

Boka rådgivning på ditt bankkontor.