1. Placeringar
a meeting with customer a customer meeting

Träffa våra experter

Placeringar för företag

Låt företagets överskott och kapital växa genom att placera utifrån era förutsättningar. Våra rådgivare finns tillgängliga för dig och ditt företag.

Placera överskottet

Har företaget har överskott i kassan, kapital att placera eller behov att hantera risker? Då är det dags att överväga val av placering. Vi hjälper dig att se över alternativen kring risker, avkastning eller placeringshorisont. 

Placeringsalternativ

Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än att ha pengar på ett transaktionskonto. Vi erbjuder placeringskonton, fonder och andra placeringsalternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Få hjälp med förvaltning

Vi har tjänster som passar oavsett om du vill ha mycket eller lite hjälp. Tillsammans lägger vi upp en placeringsstrategi som passar ditt företag. Vi har även mångårig och bred erfarenhet inom stiftelsetjänster.


Koll på marknadsläget med våra experter

Få djuplodade analyser från våra experter om vad som händer på de finansiella marknaderna runt om i världen.

Vad händer på börsen?

Här hittar du frågor och svar om läget på börsen just nu


Ansvarsfulla investeringar – för långsiktig tillväxt

walkingpath along the ocean

Hållbarhet i fokus

Vår målsättning är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder. Det förutsätter att vi investerar hållbart och ansvarsfullt. I praktiken handlar det om att investera i företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi ständigt utvecklar vårt erbjudande för att möta våra kunders förväntningar på både tydlighet, avkastning och hållbarhet. 

Vi har exempelvis ett brett utbud av fonder med särskilt hållbarhetsfokus, ett sortiment som spänner över aktivt förvaltade fonder, indexfonder, räntefonder och allokeringsfonder.

Normer och principer

Hållbarhet är djupt förankrat i Handelsbankens kultur och arbetssätt sedan lång tid tillbaka. För oss är internationella normer och principer vägledande när det gäller synen på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. 

Så bidrar fonden till de globala målen

Hållbarhet och lönsamhet går ofta hand i hand. Därför är det inte så konstigt att intresset för hållbart sparande fortsätter att öka. Vill du veta hur hållbara dina fonder är? Testa dem i vårt verktyg för hållbarhetsanalys så får du svar på vilka globala hållbarhetsmål fonderna bidrar till.


Analysera dina investeringar − nya verktyg är här

Du som är kund hos oss och har investerat i fonder eller värdepapper kan nu analysera ditt innehav med två nya verktyg. Logga in i internetbanken och testa! 

Hållbarhetsanalys − så funkar det

Hur hållbara är dina investeringar?  

Innehavsanalys − så funkar det

Hur är dina investeringar fördelade? 

Är du företagare med enskild firma?

Glad kvinna som sitter framför datorn

Prata med din revisor innan du placerar eventuellt överskott. Då får du hjälp att hitta det alternativ som blir mest fördelaktigt och även information om vilka skattemässiga konsekvenser placeringen kan få för din verksamhet. 


Kontakta oss och få svar på dina frågor

Kvinna som svarar på supportfrågor

Ring oss för företagsfrågor

Vi svarar på frågor kring ditt företag, bankärenden och tekniska problem.

Ring 0771-77 88 99

Par i möte med bankperson

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare.

Närbild på person framför dator

Hjälp och support 

Har du problem med någon av våra digitala tjänster hittar du svaren på de vanligaste frågorna här.  

Till hjälpsidan