Studerandestipendier

Det finns fler stiftelser som erbjuder stipendier och bidrag för dig som studerar.
Ikon vetenskap

Stiftelser som erbjuder studerandestipendier

Arne Anderssons stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål är att gynna skötsamma och duktiga ungdomar som har utmärkt sig utöver det vanliga utifrån sina egna förutsättningar. De ska vara boende eller uppvuxna i Torsås kommun. Stipendiet gäller för fortsatta studier efter gymnasiet. 

Ansökningsperiod

15 oktober–30 november. 

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att:

 • Främja omsorg om behövande barn och ungdomar
 • Ge stipendier till studerande vid högskola eller universitet
 • Uppmuntra social hjälpverksamhet vid äldre- eller andra former av gruppboenden

Organisationer
De som kan söka är:

 • Organisationer som främjar omsorg om behövande barn och ungdomar, genom att exempelvis lämna bidrag till projekt och verksamheter som hjälper dessa barn och ungdomar att känna glädje och trivsel. 
 • Organisationer som främjar och uppmuntrar social hjälpverksamhet på gruppnivå, genom till exempel verksamhet vid äldre- eller andra former av gruppboenden. Detta för att möjliggöra för äldre och/eller sjuka att kunna göra utflykter, resor, att delta i högläsning och andra sammankomster eller att ge omvårdnad i form av till exempel hår- och ansiktsvård, fotvård, manikyr eller pedikyr, så att en glädjefylld och trevlig tillvaro kan uppnås.

Observera: Organisationen ska vara verksam inom Kalmar län. Enskilda personer kan INTE söka till stiftelsen för ovanstående ändamål. Anslag delas inte ut retroaktivt.

Studerande
De som kan söka:

 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas ansökan) 
 • Fylla maximalt 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande 

Observera: Stipendier delas ut direkt via Linnéuniversitetet, vänligen kontakta stipendier@lnu.se  för ytterligare information om ansökningsprocessen. 

Ansökan

Ansökningsperiod:
1 april – 15 juni

Ansökningsblankett (pdf) Öppnas i nytt fönster

Återrapportering

Organisationer
Efter att beviljat anslag använts ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras i obligatorisk återrapporteringsblankett och innehålla en redogörelse över hur anslaget har använts.

Återrapporteringsblankett (pdf) Öppnas i nytt fönster

Civilingenjören Hakon Hanssons stiftelse

Stiftelsen delar ut medel till studerande och forskare vid Lunds Tekniska Högskola:

 1. Hakon Hanssons stora stipendium till en nydisputerad (högst 5 år) forskare aktiv vid Lunds Tekniska Högskola. Ansökningsperioden är på hösten.
 2. Resestipendium till forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola för forskning eller presentation av forskningsresultat.
 3. Resestipendium till studerande vid Lunds Tekniska Högskola för examensarbete eller deltagande i kurs.

Beslut om utdelning fattas av stiftelsens styrelse, som även fastställer belopp i storleksordningen 100 000 SEK, 20 000 SEK respektive 10 000 SEK.

The Foundation awards students and researchers at Lund University, Faculty of Engineering LTH:

 1. The Hakon Hansson Prize to a researcher with a recent (maximum 5 years) PhD degree, active at Lund University, Faculty of Engineering, LTH. The application period is in the autumn.
 2. Travel scholarship to postgraduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for research or presentation of research results.
 3. Travel scholarship to graduate students at Lund University, Faculty of Engineering, LTH, for degree project or course participation.

The Foundation board decides recipients of the prize and scholarships and also sets the amounts that are in the order of 100 000 SEK, 20 000 SEK and 10 000 SEK respectively.

Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium 

Härmed ledigförklaras forskningsbidrag ur angiven stiftelse. Stipendiet skall tilldelas nyligen (5år) disputerade yngre forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Syftet med stipendiet skall vara att stimulera forskningsprojekt med inriktning mot framtida innovationer och kontakter med internationella lärosäten och forskningscentra, och därmed bidra till framtida forskningsframgångar för LTH. 

Belopp ej fastställt, men enligt praxis stipendium om 100 000 kr. Beslut om tilldelning fattas av särskild styrelse.

Ansökningsperiod för resestipendier:

(application period for travel scholarships): 
15 februari/February – 31 mars/March 

Ansök här för resestipendier/Apply here for travel scholarships Öppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod för ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium" infaller 15 augusti - 30 september. 

Application period for ”Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium” is 15 August - 30 September. 

Ansök här för stora stipendiet/Apply here for the stora stipendium Öppnas i nytt fönster

Familjen Alsings Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar samt utbildning. Ändamålet skall uppfyllas genom utdelning av bidrag eller stipendier till enskilda personer eller organisationer med anknytning till Vetlanda kommun. Som ungdom anses person som ännu ej fyllda 27 år.

Gustaf Söderbergs Stiftelse 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Studerandestipendier 

De som kan söka är studerande på högskolenivå under 26 år. Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansökan för studerande Öppnas i nytt fönster

Organisationer och ideella föreningar
De som kan söka är organisationer och ideella föreningar med 90-konto. 90-kontot ska anges som bankgiro/plusgiro i ansökan. 

Ansökan för organisationer och ideella föreningar Öppnas i nytt fönster

Återrapportering
Efter den beviljade studieperioden är avslutad ska en återrapportering sändas till stiftelsen. Återrapporteringen ska göras elektroniskt, genom länken nedan, och innehålla en redogörelse över hur stipendiet använts samt betyg för den beviljade studieperioden. 

Återrapportering studerandestipendier (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster
Återrapportering organisationer och föreningar (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökningsperiod: 
1 februari – 31 mars 
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande 
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Stiftelsen Carl Axel Bergstrand

Studerandestipendier 

 • Yrkesutbildning (gymnasium)
 • Högskoleutbildning (ej masterutbildning)

Vem kan ansöka om stipendium?

Elever som studerat på Tillbergaskolan (utanför Västerås)

Ansökan

Ansökningsperiod för studerande: 

1 september - 30 september 

Ansök här som studerande (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Sök andra stiftelser och stipendier 

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster

Läs också

En tapetserare står i sin butik.

Bli kund i Handelsbanken

Som kund hos Handelsbanken är du aldrig bara en i mängden. Vi känner våra kunder för väl för det. När du vill flytta till oss på Handelsbanken hjälper vi dig med det mesta. Kontakta gärna något av våra kontor.
Bli kund