Kapitalförvaltning

Låt oss sköta hela eller delar av företagets placeringar. Tillsammans tar vi fram en heltäckande strategi för företagets placerbara kapital.
-

Dra nytta av vår samlade kompetens

Vi hjälper dig förvalta företagets kapital. Som företagskund i Handelsbanken har du och ditt företag tillgång både till vårt breda sortiment av placeringsprodukter, och våra erkänt duktiga analytiker.

Med diskretionär förvaltning är du med och utformar ramarna för hur ditt företags kapital ska placeras. Resten sköter vi. Vill du istället sköta placeringarna själv erbjuder vi Aktiv Placering. Tillsammans lägger vi upp en placeringsstrategi för ditt företag, medan du tar placeringsbesluten själv.

Diskretionär förvaltning

Tjänsten passar ditt företag om du vill vara med och forma riktlinjerna för placeringarna, för att därefter överlåta den löpande förvaltningen till oss.

Erbjudandet är utformat för företag som har ett större kapital att placera och har behov av kvalificerad kapitalförvaltning. I ett diskretionärt uppdrag tecknar ditt företag ett avtal med oss. Sedan förvaltar vi kapitalet utifrån de ramar vi kommit överens om.

Aktiv placering

Har du intresse av värdepappersmarknaderna och vill ha en aktiv dialog med en personlig kontaktperson? Då är det här tjänsten för ditt företag. Du får tillgång till Handelsbankens samlade analyser, investeringsrekommendationer och ett professionellt stöd i dina affärsbeslut. I tjänsten ingår löpande affärsförslag framtagna utifrån Handelsbankens analyser.

Aktiv Placering passar dig som är bekväm med att ta egna beslut kring dina investeringar och inte är i behov av investeringsrådgivning. Du värdesätter en personlig kontakt och hög tillgänglighet.


Stiftelseförvaltning

Om du planerar att bilda en stiftelse så prata med oss, vi ger juridisk och skatterättslig rådgivning. När stiftelsen väl är bildad så kan du låta oss sköta kapitalförvaltning samt bokföring och administrativa tjänster.