Kapitalförvaltning

Låt oss sköta hela eller delar av företagets placeringar. Rådgivning och komplett förvaltning, vi har tjänsten för ditt företag.
-

Dra nytta av vår samlade kompetens

Vi hjälper dig förvalta företagets kapital. Som företagskund i Handelsbanken har du och ditt företag tillgång både till vårt breda sortiment av placeringsprodukter, och våra erkänt duktiga analytiker.

Med diskretionär förvaltning är du med och utformar ramarna för hur ditt företags pengar ska placeras. Resten sköter vi. Vill du istället sköta placeringarna själv erbjuder vi rådgivande förvaltning. Tillsammans lägger vi upp en placeringsstrategi för ditt företag, medan du tar placeringsbesluten själv.

person

Rådgivande förvaltning

Med rådgivande förvaltning hos oss får företaget hjälp av en aktiv förvaltare som ger råd om såväl den långsiktiga strategin som enskilda placeringar. Tillsammans lägger vi upp en långsiktig placeringsstrategi för hela eller delar av ditt företags kapital. Din förvaltare hjälper till med affärsförslag löpande, men det är du som tar själva investeringsbeslutet.

Din förvaltare följer din portfölj löpande och kontaktar dig regelbundet. Du får tillgång till aktuellt beslutsunderlag i form av rekommendationer, modellportföljer och annat användbart material från Handelsbankens bästa analytiker.

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning passar ditt företag om du vill vara med och forma riktlinjerna för placeringarna, för att därefter överlåta den löpande förvaltningen till oss.

Med tjänsten diskretionär förvaltning vänder vi oss till företag som har ett större kapital att placera och har behov av kvalificerad kapitalförvaltning. I ett diskretionärt uppdrag tecknar ditt företag ett avtal med oss. Sedan förvaltar vi kapitalet utifrån de ramar vi kommit överens om.

Aktiemäkleri

Aktiemäkleri passar dig som söker ett bollplank i ditt företags aktieaffärer. Våra mäklare har gedigen kunskap om handel med såväl aktier som derivatinstrument. Du får tips, marknadskommentarer och analyser.

Aktiemäkleri passar dig som själv vill lägga upp strategin för företagets placeringar – och ändå ha en mäklare som ger råd och stöder dig i den dagliga handeln. Du tar besluten och din mäklare hjälper till med marknadsbevakning och hantering av ordrar.

Med tjänsten vänder vi oss främst till företag som har ett större kapital att placera, gör många affärer och i första hand vill få avkastning genom att utnyttja den nordiska aktiemarknadens kortsiktiga svängningar.


Stiftelseförvaltning

Om du planerar att bilda en stiftelse så prata med oss, vi ger juridisk och skatterättslig rådgivning. När stiftelsen väl är bildad så kan du låta oss sköta kapitalförvaltning samt bokföring och administrativa tjänster.