En kvinna ska ansöka om ett stipendium

Ansök om stipendier och bidrag

Du som vill ansöka om stipendium eller bidrag

Handelsbanken är förvaltare för 165 stiftelser med olika ändamål. Gemensamt är att stiftelserna delar ut bidrag, anslag eller stipendium enligt sina stadgar. Flertalet av våra stiftelser har en öppen ansökningsprocess och du hittar mer information om dem, dess ändamål och ansökningsinformation under varje kategori. 

Stiftelserna är uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet, för studerande och övriga stipendier. Vissa stiftelser kan ha flera ändamål.

Sök andra stiftelser och stipendier

I Länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter andra stiftelser som lämnar stipendier eller bidrag för olika ändamål.

Olika ändamål och områden - stipendier och ekonomisk hjälp

Sök bidrag till din forskning

Är du forskare och vill hitta stipendier att söka för ditt forskningsprojekt?

Ekonomisk hjälp för den med utmaningar

Är du eller någon i din närhet i behov av ekonomisk hjälp på grund av olika utmaningar? Det kan vara till exempel finnas stipendier för den som drabbats av sjukdom eller har funktionsvariationer. 

Bidrag och stipendium för dig som studerar

Är du studerande eller har planer på att studera? Det finns flera stiftelser som ger bidrag och stipendier. Se om det finns något för dig att ansöka om.

Upptäck olika stipendier 

Det finns flera stiftelser som ger bidrag inom olika och vitt skilda områden. Till exempel djurorganisationer, barn- och ungdomsverksamhet samt musikstipendier.

Kontakta oss

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Har du övriga frågor om ansökningar och stipendier? 

Välkommen att kontakta oss på mejl stiftelsetjanst@handelsbanken.se, eller på telefon 010 187 17 10 tisdagar och torsdagar mellan 10:00 - 11:00.