Ansök om bidrag och stipendier

Är du intresserad av att söka bidrag eller stipendier? Du kan söka inom olika områden och till flera ändamål.
Kvinna sitter vid datorn oc ansöker om bidrag och stipendier.

Du som vill ansöka

Här hittar du beskrivningar, instruktioner och ansökningsblanketter för ett antal stiftelser som vi samarbetar med. 

Stiftelserna är uppdelade efter ändamålet med stipendiet eller bidraget. Ändamålet kan avse forskning, social hjälpverksamhet, studerande och övriga stipendier. Vissa stiftelser kan ha flera ändamål.

Forskning

Är du forskare och vill hitta stipendier att söka för ditt forskningsprojekt?

Social hjälpverksamhet

Är i behov av ekonomisk hjälp på grund av funktionshinder, sjukdom eller socialt handikapp?

Studerande

Är du studerande eller har planer på att studera finns det fler stiftelser som ger bidrag och stipendier.

Övriga stipendier

Det finns flera stiftelser som ger bidrag inom exempelvis djurorganisationer, barn- och ungdomsverksamhet samt musikstipendier.