Ombildning till bostadsrättsförening

Ombildning till bostadsrättsförening – när hyresrätten blir bostadsrätt.
Grannar som umgås på en gård.

Vad innebär en ombildning till bostadsrätt

Vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt bildar hyresgästerna, de boende i huset, en bostadsrättsförening som i sin tur köper huset av hyresvärden eller fastighetsägaren. Därmed får varje hyresgäst möjlighet att köpa rätten till sin lägenhet.

En ombildning är endast möjlig om hyresvärden går med på att sälja och om minst två tredjedelar av hyresgästerna vill ombilda.

Att bilda en bostadsrättsförening kan ta tid och många frågor kan uppstå. Vi finns med er under resans gång och har här samlat tips och information. 

Ombilda till BRF?

Vill du veta mer om finansieringslösningar vid en ombildning. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. 

Ombildning – hur går det till?

Här har vi kortfattat sammanställt hur en ombildningsprocess kan se ut.

1. Husmöte - möte med hyresgästerna

Vilka är intresserade av att ombilda? För att genomföra omvandlingen till bostadsrätt krävs att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna är intresserade. För att ta reda på intresset är det vanligt att några intresserade hyresgäster sammankallar till husmöte.

2. Bilda förening

För att få köpa huset måste hyresgästerna bilda en bostadsrättsförening och registrera denna hos Bolagsverket. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och en styrelse med minst tre personer. Namn och stadgar krävs också för att kunna registrera föreningen.

3. Intresseanmälan till fastighetsregistret

När bostadsrättsföreningen är registrerad behövs en intresseanmälan göras till inskrivningsmyndigheten. För att en ombildning ska vara möjlig krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen förklarat sig intresserade av att ombilda fastigheten till bostadsrätt. Intresseanmälan skrivs då in i fastighetsregistret.

4. Erbjudande om köp av fastigheten

En fastighet, för vilken en intresseanmälan finns, får inte överlåtas genom köp eller byte utan att den förening som gjort intresseanmälan har erbjudits att köpa fastigheten (hembud). Hembudsförfarandet administreras av hyresnämnden. Föreningen och fastighetsägaren kan också ingå köpeavtal på sedvanligt sätt utan hembud.

5. Besiktning och värdering av fastigheten

Om hyresvärden visar intresse för ombildning och vill sälja måste en sakkunnig och oberoende värderingsman gör en teknisk besiktning och värdering av fastigheten. Med värderingen som utgångspunkt lämnar fastighetsägaren ett erbjudande till bostadsrättsföreningen. När hyresvärden eller fastighetsägaren lämnat ett erbjudande kan ni påbörja den ekonomiska planen som att beräkna månadskostnaden för lägenheterna.

6. Ekonomisk plan

Innan ett beslut fattas om förvärv av ett hus ska en ekonomisk plan upprättas där till exempel årsavgifter, månadskostnader och finansieringsplaner ingår. Den ekonomiska planen ska innehålla föreningens ekonomi de närmaste åren. Planen fastställs av styrelsen och måste granskas av två utomstående så kallade intygsgivare. Dessa är förordnade av Boverket. Intygsgivarna kontrollerar att planen är hållbar och kalkylerna realistiska.

7. Lån till fastighetsköp

Finansieringslösningar ses över och föreningen beslutar om lån för fastighetsköpet och finansiering av medlemmarnas insatser, som ofta sker vid samma bank.

Mer om lån och erbjudanden till BRF:er.
Mer om bostadslån för medlemmar.

8. Beslut om köp - köpstämma

För att ett köp ska kunna ske måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta för ett köp av fastigheten vid en särskild föreningsstämma, en så kallad köpstämma som styrelsen kallar till.

9. Överlåtelse

Köpehandlingar (vid hembudsförfarandet endast köpebrev) undertecknas och föreningen tillträder fastigheten. Den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket om det inte gjorts tidigare och medlemmarnas insatser betalas till föreningen.

Mer om överlåtelseavtal - så fungerar det.

10. Upplåtelseavtal - ombildningen är klar

Föreningen tecknar upplåtelseavtal med medlemmarna. Där upplåter föreningen lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna. Därmed blir hyresgästerna bostadsrättsinnehavare.

Mer om upplåtelseavtal för bostadsrätter.

Fördelar och nackdelar vid ombildning

Det kan finnas flera fördelar med att ombilda: 

 • Medlemmarna i föreningen får ett ökat inflytande och kan påverka framtida underhåll och skötsel av fastigheten.
 • Att själv äga brukar innebära ett lyft när det kommer till skötsel, trivsel och ordning. 
 • När du äger en bostadsrätt har du rätt att renovera den invändigt utan tillstånd från fastighetsägaren.
 • De pengar som läggs på en eventuell renovering går att få igen vid en försäljning.
 • Det kan vara positivt rent ekonomiskt då du ofta får köpa lägenheten till ett lägre pris än marknadsvärdet.

Nackdelar med ombildning kan vara:

 • En del kan tycka det är negativt med eget ekonomiskt ansvar för sitt boende. Att du som bostadsägare är skyldig att renovera, köpa in vitvaror och reparera sånt som inte fungerar.
 • Det är viktigt att rätt kompetenser finns i föreningen då ni tillsammans äger och ansvarar för fastigheten. Att ha koll på underhåll, juridik och ekonomi är inte helt fel.
 • Det kan vara svårare att flytta ifrån en bostadsrätt, då det innebär en process att sälja den. En hyresrätt kan du alltid säga upp.

Vårt erbjudande för bostadsrättsföreningar

Grannar som umgås på sin gemensamma gård.

Du som sitter i en styrelse i en bostadsrättsförening är välkommen att kontakta oss för att diskutera just din förenings situation. Vi kan hjälpa er med:

 • Individuella finansieringslösningar 
 • Rådgivning gällande planeringsstrategi kring räntor och amorteringar 
 • Rådgivning gällande överskottsplaceringar med attraktiva räntor

Information till BRF:ens medlemmar

En man och en kvinna sitter i en fotölj tillsammans och skrattar.

Köpa bostadsrätt 

Att köpa bostadsrätt är en komplicerad affär. Här har vi samlat de viktigaste sakerna att tänka på.

En man och en kvinna står utomhus i stadsmiljö och tittar på något i mannens mobiltelefon.

Bolån – så fungerar det

Vi hjälper dig med att skräddarsy finansiering av din bostad. Här har vi samlat tips och information som rör bostadslån.

Vy över trappa och hall i en lägenhet.

Tips om boendeekonomi

Vad är bolån, kontantinsats och lånelöfte? Här har vi samlat tips och information för dig som vill köpa bostad.

Kontakta din lokala rådgivare

En rådgivare som talar i telefon.

Vi finns tillgängliga för dig och din bostadsrättsförening. För individuell rådgivning och erbjudande ta kontakt med ditt lokala bankkontor.

Frågor och svar

Du kanske också är intresserad av

Flerfamiljshus på rad.

Därför är en underållsplan så bra

En underhållsplan ger föreningen överblick när renoveringar ska göras och vad de kommer att kosta. Men hur tar man fram en?

Flerfamiljshus runt en innergård.

Ska bostadsrättsföreningen amortera?

Många bostadsrättsföreningar har lån som förfaller och behöver välja framtida amorteringsnivå. BRF-experten svarar på frågor.

Ett äldre flerfamiljshus byggt i tegel.

Hur påverkas din BRF av ränteläget?

Hur kan styrelsen agera på en turbulent räntemarknad? Helene Nilsson, BRF-rådgivare svarar på frågor och ger tips.