1. Företag
  2. /
  3. Kund hos oss
  4. /
  5. För din bransch
  6. /
  7. Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Ombildning, omförhandling, kommande renoveringar? Hos oss hittar ni lån och andra finansiella tjänster för både föreningen och medlemmarna.
Siluett över Umeå

Finansiering för bostadsrättsföreningar

Vi kan erbjuda bostadsrättsföreningen ett fullständigt sortiment av finansiella tjänster som kan anpassas efter ert behov. Oavsett om ni är en befintlig bostadsrättsförening eller om ni bor i ett hus som ska ombilda, så har vi de finansiella lösningar som föreningen kan behöva. 

Att vi har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige som gör oss mer tillgängliga än någon annan bank i Norden. Vi finns nära dig och din bostadsrättsförening och kan den lokala marknaden. Det är något våra kunder brukar uppskatta.

Ikon Byggnad med procenttecken

Behöver ni fastighetsfinansiering? 

Vi kan erbjuda en mängd olika lösningar för finansiering av föreningens fastighet. Tillsammans hittar vi en finansieringslösning som passar era behov. Marknadsvärdet och det geografiska läget på fastigheten styr, bland annat, hur mycket ni kan låna. Med vårt fastighetslån får ni möjlighet till en flexibel lösning som passar era lånebehov.

Löpande underhåll av fastigheten säkrar värdet på din investering. Energi- och miljöinvesteringar kan även minska de löpande kostnaderna på sikt. Om föreningen inte har tillräckligt stor kassa kan det bli nödvändigt att höja lånen.

Ikon Flerfamiljsfastighet

Ombilda till bostadsrätt? 

Ska ni som bor i hyreshuset bilda en bostadsrättsförening? Vi har samlat vägledande information kring hur det kan gå till när hyresrätten blir bostadsrätt.

Gröna lån för en hållbar miljö

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om gröna lån för byggnaden. Vi erbjuder gröna lån till bostadsrättsföreningar som redan idag är miljö- och klimatsmarta eller som planerar att genomföra energieffektiviseringar.

Finansiering via gröna lån är förenade med vissa tekniska kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Ikon fastighet med löv - hållbart

Håll bostadsrättsföreningens årsstämma i coronatider

Längd: 1:22 min

Lagändring ska underlätta årsstämman

En ny lag införs för att bostadsrättsföreningar ska kunna hålla sin årsstämma och samtidigt minska risken för smittspridning. Bland annat underlättas för medlem att företrädas av ombud. Lagen ska gälla 2020 ut. Se filmen från EFN Ekonomikanalen.


Tjänster som förenklar

Effektivare kassaflöde

Likviditetsplanering handlar om att förutse flödet av in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Då har du möjlighet att agera i tid. Här får du tips om hur du kan få kontroll över föreningens betalningsförmåga.

Man och kvinna sitter vid köksbordet och mannen tittar på datorskärmen.

Smarta rutiner

I Företagspaketet ingår internetbank, mobiltjänst, konto med bankgiro, företagskort och personlig service. Skickar ni många fakturor har vi olika tjänster som kan underlätta både för föreningen och de boende.

Man och kvinna tittar konsentrerat på en datorskärm.

Föreningens medlemmar

Vi har ett stort utbud av finansiella tjänster för föreningens medlemmar. Läs mer om våra bolån.


Boka tid för rådgivning

Även om vi ser likheter mellan bostadsrättsföreningar ser vi också att er förening är unikt. Därför är det personliga mötet så värdefullt. Tillsammans med dig får vi den bästa bilden av er bostadsrättsförenings behov. Och därmed, de bästa lösningarna.

Kontakta föreningens lokala bankkontor och boka in en tid för rådgivning.