Skogsrapporten – Goda utsikter för skogsägare

Den starka efterfrågan på svenskt virke fortsätter, enligt Handelsbankens nya skogsrapport. – Det betyder en långsiktigt gynnsam prisutveckling för skogsägarna, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror på Handelsbanken.
Företaget och ekonomin maj 2023
Svensk sommaridyll landsbygd

Intresset för skogsmark är fortsatt stort. Under det senaste året, präglat bland annat av ekonomisk turbulens, har skog återigen visat sig utgöra ett gott inflationsskydd.

Prisnivån i landet ökade med drygt 1 procent realt, justerat för inflationen, under 2022 jämfört med föregående år. För norra Sverige var ökningen nästan 7 procent realt.

– Trots ett starkt fjolår i ryggen med nationellt ökade priser på skogsmark finns fortfarande stora regionala skillnader mellan norra och södra Sverige. Vi ser att priserna på skogsmark på lång sikt kommer att stiga i hela landet, även om vi under 2023 inte kan förvänta oss en prisökning i reala termer, säger Jesper Forsman, segmentsansvarig skog på Handelsbanken.

Flera olika faktorer fortsätter driva på efterfrågan på skog. Dels ersätter skogsmaterial i framtiden alltmer plast, stål och betong. Dels finns det intresse från politiskt håll att i ökad utsträckning använda skogen för att binda koldioxid och värna om den biologiska mångfalden.

– Det talar för att skogsmark som investering fortsätter vara gynnsam över tid, säger Christian Kopfer.

Äger du skog, har en gård eller driver ett lantbruk? 

Få stöd och råd från våra kunniga rådgivare som har lång erfarenhet. Handelsbanken har smarta banktjänster och finansieringslösningar så att du kan ägna dig åt det du brinner för.

Mer om vårt erbjudande

Vår syn på skogsindustrin

Bild av skogsrapporten maj 2023

I skogsrapporten maj 2023:

  • Skogen eftertraktad som råvara

  • Störst prisökningar på skogsmark i norr

  • Beslut fattade i EU som påverkar skogsbruket

  • Sågade trävaror har passerat botten av konjunkturcykeln

Ladda ner skogsrapporten (pdf 27,6 MB)

Vår kundtidning Tillväxt

Bild av Tillväxt maj 2023

I Tillväxt maj 2023:

  • Profilen: Rachel Mohlin går sin egen väg i skogen

  • Serie Energi: Del 2 - Biobränsle

  • Just nu: Sveriges självförsörjningsgrad

  • Gårdsreportaget: Kobergs Slott – grisarnas gödsel sluter kretsloppet

Läs senaste numretÖppnas i nytt fönster

Fler intressanta artiklar från Företaget och ekonomin

Människor i en kontorsmiljö

Tips från företagsrådgivaren

Många företag står inför utmanande tider nu när konjunkturen förändras, vad kan du göra?

Till artikeln med företagstips
Günther Mårder, vd Företagarna

Fyra sätt att rusta företaget

Företagarnas Günther Mårder ger dig fyra tips för hur du kan navigera i lågkonjunktur. 

Till artikeln med tips på åtgärder