man and woman at train station with sunset - Handelsbanken.se

Kapitalspar Pension − pensionsspara långsiktigt i fonder

 - Handelsbanken.se

 • Du får ditt sparande utbetalt varje månad.
 • I sparandet ingår ett skydd som gör att dina närstående får pengarna om du skulle avlida innan allt är utbetalt.
 • När pengarna betalas ut är de skattade och klara, du betalar istället en årlig schablonskatt på ditt sparande.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Så här sparar du i Kapitalspar Pension

Kom igång och spara         

 1. Öppna och teckna Kapitalspar Pension i internetbanken.  
 2. Sätt in en engångssumma eller lägg upp ett månadssparande.  
 3. Välj fonder. Du kan välja upp till 10 fonder.

Du kan också öppna Kapitalspar Pension på ditt närmaste bankkontor. Kom in så hjälper vi dig att komma igång.

När passar inte Kapitalspar Pension?

Om du utöver fonder vill spara i aktier och andra värdepapper. Det kan ge en bättre avkastning men du tar också en större risk.

Om du vill ha ett sparande med lägre risk kan sparande på konto vara ett alternativ. I en Kapitalspar Pension betalar du en schablonskatt varje år oavsett om dina fonder har stigit eller sjunkit i värde.
glödlampa

Så fungerar Kapitalspar Pension

Spara i våra pensionsfonder

Våra pensionsfonder är anpassade efter din ålder. Risken i placeringarna minskar ju närmare din pension du kommer. Från 55 års ålder fördelas portföljen om från aktiefonder till ränteplaceringar. Vill du välja andra fonder själv kan du självklart göra det.

Skatt och deklaration 

Du kan köpa, sälja och byta fonder när du vill utan att betala skatt på vinsten. Istället betalar du varje år en schablonskatt på summan som du har sparat.

Extra trygghet för dina nära

I Kapitalspar Pension ingår ett återbetalningsskydd som gör att dina närstående får de pengar som är kvar om du skulle avlida innan allt är utbetalt. Har du inte valt vem som ska få pengarna betalas de ut till ditt dödsbo. Du kan även lägga till ytterligare skydd. Med till exempel en premiebefrielse­försäkring kan Handelsbanken Liv ta över inbetalningarna till din Kapitalspar Pension om skulle bli sjuk.

Så betalas pensionen ut

Du bestämmer när och hur du vill ta ut din pension. Gör du inget val börjar pengarna betalas ut vid 65 års ålder, varje månad i fem år.

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Kapitalspar Pension. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Fondhandel i försäkring

När du köper och säljer fonder i försäkring utförs inte ordern direkt. Läs mer om hur fondhandel i försäkring fungerar.

Mer om Kapitalförsäkringar

 • Vi har fyra olika kapitalförsäkringar. De skiljer sig lite beroende på om du vill spara i fonder, aktier eller depå. De är också olika beroende på vem du vill spara till och när du vill ta ut pengarna.

  Kapitalförsäkringar

 • Priset varierar beroende på vilken kapitalförsäkring du väljer.

  Prislista fondförsäkring

  Prislista depåförsäkring

  • Du betalar ingen kapitalvinstskatt, det gäller även vid fondbyten och försäljningar av värdepapper. 
  • Du betalar ingen fondskatt.  
  • Istället betalar du avkastningsskatt på värdet på din försäkring samt på de inbetalningar du gör. 

  Så beräknas skatten:

  Kapitalunderlaget beräknas på försäkringens värde i början på året samt på premieinbetalningar under året. Insättningarna under andra halvåret tas upp till halva värdet.

  Skattesatsen är 30 procent och beräknas på statslåneräntan 30 november föregående år plus 1,00 procentenheter. Statslåneräntan den 30 november 2023 är 2,62 procent. Därmed beräknas avkastningsskatten på 3,62 procent. Avkastningsskatten på försäkringens värde och insättningar första halvåret blir då 1,086 procent*. På inbetalningar under andra halvåret blir skatten ca 0,543%.


  *Beräkningen:
  30 % på 3,62 % = 1,086 %

  Exempel:

  En insättning på 100 000 kronor under första halvåret 2024 ger skatten:
  100 000 kronor * 3,62 % * 30 % = 1086 kronor

Läs också

man with phone looking at the app - Handelsbanken.se

Vilken sparform passar?

När passar en kapitalförsäkring? Ska jag välja ISK eller depå?

Jämför ISK, Kapitalförsäkring och depåkonto