Kapitalspar Fond

Fondsparande med full valfrihet.
Kvinna som sitter på stol och tittar mot kameran.

 • Spara till vem du vill, dig själv eller någon annan.
 • Du kan få pengarna utbetalda varje månad eller som ett engångsbelopp.
 • Du behöver inte deklarera fondbyten eller uttag.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i försäkringen kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

Så här sparar du i Kapitalspar Fond

Kom igång och spara         

 1. Öppna och teckna Kapitalspar Fond i internetbanken.  
 2. Sätt in en engångssumma eller lägg upp ett månadssparande.  
 3. Välj fonder. Du kan välja upp till 10 fonder.

Du kan också öppna Kapitalspar Fond på ditt bankkontor. Kom in så hjälper vi dig att komma igång.

När passar inte Kapitalspar Fond?

Om du utöver fonder vill spara i aktier och andra värdepapper.

Om du vill ha ett sparande med lägre risk kan sparande på konto vara ett alternativ.
glödlampa

Så fungerar Kapitalspar Fond

Välj fonder

Kapitalspar Fond är en kapitalförsäkring för dig som vill spara i fonder. Du väljer fritt från vårt sortiment av fonder med olika inriktningar och risknivåer. Du kan välja att spara i upp till 10 olika fonder.

Fonder med hållbarhet i fokus

För dig som vill spara långsiktigt och hållbart kan våra Criteriafonder passa. Dessa fonder väljer bort företag med kontroversiella verksamheter och finns både som aktivt förvaltade och index.

Skatt och deklaration 

I en Kapitalspar Fond sparar du precis som vanligt, fördelen är du kan köpa, sälja och byta fonder när du vill utan att betala skatt på vinsten. Istället betalar du en årlig avkastningsskatt på värdet på din försäkring samt på de inbetalningar du gjort under året.

Så betalas sparandet ut

Du väljer själv när du vill ta ut dina pengar och hur du vill att de ska betalas ut. Du kan få dem utbetalda varje månad eller som ett engångsbelopp.

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Kapitalspar Fond. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Fondhandel i försäkring

När du köper och säljer fonder i försäkring utförs inte ordern direkt. Läs mer om hur fondhandel i försäkring fungerar.

Mer om Kapitalförsäkringar

 • Vi har fyra olika kapitalförsäkringar. De skiljer sig lite beroende på om du vill spara i fonder, aktier eller depå. De är också olika beroende på vem du vill spara till och när du vill ta ut pengarna.

  Kapitalförsäkringar

 • Priset varierar beroende på vilken kapitalförsäkring du väljer.

  Prislista fondförsäkring

  Prislista depåförsäkring

  • Du betalar ingen kapitalvinstskatt, det gäller även vid fondbyten och försäljningar av värdepapper. 
  • Du betalar ingen fondskatt.  
  • Istället betalar du avkastningsskatt på värdet på din försäkring samt på de inbetalningar du gör. 

  Så beräknas skatten:

  Kapitalunderlaget beräknas på försäkringens värde i början på året samt på premieinbetalningar under året. Insättningarna under andra halvåret tas upp till halva värdet.

  Skattesatsen är 30 procent och beräknas på statslåneräntan 30 november föregående år plus 1,00 procentenheter. Statslåneräntan den 30 november 2023 är 2,62 procent. Därmed beräknas avkastningsskatten på 3,62 procent. Avkastningsskatten på försäkringens värde och insättningar första halvåret blir då 1,086 procent*. På inbetalningar under andra halvåret blir skatten ca 0,543%.


  *Beräkningen:
  30 % på 3,62 % = 1,086 %

  Exempel:

  En insättning på 100 000 kronor under första halvåret 2024 ger skatten:
  100 000 kronor * 3,62 % * 30 % = 1086 kronor

Läs också

man with phone looking at the app - Handelsbanken.se

Vilken sparform passar?

När passar en kapitalförsäkring? Ska jag välja ISK eller depå?

Jämför ISK, Kapitalförsäkring och depåkonto