Jordklotet

Handelsbanken Global Impact

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Påverka för framtiden

Investeringar i linje med Globala målen

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en av vår tids största och viktigaste frågor. Vi behöver gemensamt hitta lösningar för klimatet, men även för till exempel alla människors rätt till utbildning och hälsovård, tillgång till rent vatten, finansiell inkludering och jämställdhet. Vi tror att företag som bidrar med lösningar på dessa utmaningar kommer att lyckas bättre och därmed ge bättre avkastning över tid. 

Handelsbanken Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden letar efter de mest lovande bolagen som arbetar för att skapa positiv mätbar skillnad för samhället, miljön och klimatet - i linje med Globala målen i Agenda 2030.

Investeringar där behoven finns

Vi lägger mycket tid på att analysera och hitta bolag som vi tror kan bidra med positiv förändring. Vi tittar till exempel på vad företagen gör, vilka som gynnas av verksamheten, hur stor påverkan de har och vilken typ av bidrag de ger ur ett investerar-, bolags- eller samhällsperspektiv men även vilka risker som kan vara kopplade till investeringen.  

Exempel på områden där vi hittar intressanta bolag: 

  • Utbildning – för att minska klyftor samt öka barn och ungas möjligheter i samhället
  • Hållbar infrastruktur – elektrifiering av samhället kräver stora investeringar
  • Matproduktion – miljöutmaningar och befolkningstillväxt kräver omställning till ett hållbart livsmedelssystem  
  • Digital och finansiell inkludering – skapar förutsättningar för fler att delta i ekonomin och samhället 
  • Hälso- och sjukvård – för att stärka jämställdhet och social utveckling krävs investeringar i förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet 

Vill du veta mer?

Här hittar du fördjupad information om fonden Global Impact

Risk: 4/7
Avgift: 1,5 %
ISIN: SE0020180800

Förvaltarna berättar om fonden

Se filmen 

Längd: 2.00 minuter

Lyssna på podden

Längd: 33.40 minuter

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om fonden Global Impact.