Landskap infrastruktur

Impactinvesteringar

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik.

Om impact

Impactinvesteringar

Impactinvesteringar, eller så kallade påverkansinvesteringar, har som mål att dels skapa positiv förändring för samhället, miljön och klimatet, och samtidigt generera långsiktig finansiell avkastning. 

För våra impactfonder innebär det investeringar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster har, eller förväntas få, en mätbar positiv påverkan (impact) i linje med ett eller flera av Globala målen. Det kan till exempel handla om miljö och klimat, bättre hälsa och utbildning eller ökad jämställdhet.

Hur definierar vi ett impactbolag?

Ett impactbolag bedöms bidra till mätbar förbättring i linje med Globala målen på ett eller fler av följande sätt: 

 • Bolagets försäljning av produkter och tjänster bidrar tydligt till ett eller flera av målen
 • En växande del av bolagets försäljning av produkter och tjänster bidrar till målen
 • Bolagets verksamhet bedrivs på ett sätt som har en tydlig positiv påverkan på ett eller flera av målen

Analys av bolagets positiva påverkan 

Varje bolag analyseras utifrån ett ramverk där vi utvärderar följande:

 • Vad ska bolagets produkter och tjänster bidra med? 
 • Vem/vilka är målgruppen som påverkas positivt?
 • Hur stor påverkan har bolaget?
 • Vilken typ av bidrag ger investeringen ur ett investerar-, bolags- eller samhällsperspektiv?
 • Impactrisk – vilka risker finns att förväntad positiv påverkan inte sker?

Vi analyserar investeringsmöjligheter i sektorer såsom utbildning, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, boende, elektricitet, infrastruktur, grön energi, vatten och sanitet, hållbart jordbruk och matproduktion.

- Handelsbanken.se

GIIN

Handelsbanken Fonder är medlem i Global Impact Investing Network, GIIN. Det är ett globalt nätverk som samlar impactinvesterare i syfte att sprida kunskap, metoder samt utveckla verktyg inom påverkansinvesteringar.

Film om impactinvesteringar

Se filmen

Längd: 1.13 minuter

I korthet

Impactinvesteringar eller så kallade påverkansinvesteringar har som mål att bidra till positiva förändringar för:

 • samhälle
 • miljö och klimat 
 • och samtidigt sträva efter att ge långsiktig positiv avkastning

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan. Fondlista
Sammanfattning av investerares rättigheter

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om impactinvesteringar.