Klagomål Handelsbanken Liv

Vi tar dina klagomål på allvar
Kvinna sitter framför laptop och funderar

Så här gör du när du har ett klagomål

Kontaktuppgifter

I försäkringsärenden vänder du dig till klagomålsansvarig i Handelsbanken Liv, Pia Thunell:

E-post klagomål Handelsbanken Liv

Adress:

Handelsbanken Liv
Kundklagomål
Box 1325
111 83 Stockholm

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det.