Klagomål

Vi tar dina klagomål på allvar
Kvina som pratar i mobilen

Vår klagomålspolicy

Vi ser positivt på de klagomål som vi får ta del av och vi strävar efter att ditt klagomål ska behandlas korrekt, omsorgsfullt och så skyndsamt som möjligt. Du har rätt att få ett sakligt svar och kan begära att få det skriftligt om du vill. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål får du en motivering till detta.

Hantering av klagomål (pdf) Öppnas i nytt fönster

1. Vänd dig till ditt bankkontor

Om du har ett klagomål att framföra, börja med att kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende eller kontorschefen på ditt lokala bankkontor.

2. Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du vill att bankkontorets beslut ska omprövas kan du kontakta bankens klagomålsansvariga via klagomal@handelsbanken.se

Eller skriv till:
Handelsbanken
Klagomålsansvarig
106 70 Stockholm

Du kan också använda kontaktformuläret.

Dotterbolag

Om du har ett klagomål som gäller något av våra dotterbolag nedan ska du vända dig direkt till bolaget. Gällande övriga dotterbolag vänder du dig i första hand till den som hjälpte dig med ditt ärende, eller kontorschefen på ditt bankkontor, enligt beskrivningen på denna sida.

Vill du överklaga bankens beslut?

Om du inte är nöjd med bankens beslut utan vill överklaga det hänvisar vi dig som konsument till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Öppnas i nytt fönster Både företagare och konsumenter kan vända sig till allmän domstol Öppnas i nytt fönster för att få ärendet prövat på nytt.

Om du som konsument ingått avtal med banken via internetbanken eller mobilappen

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilappen och det har uppstått en tvist, som du inte har kunnat lösa med banken, kan du använda EU:s onlineplattform för tvistlösning:  

EU:s onlineplattform för tvistlösning (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster  

Även om du gör din anmälan via onlineplattformen kommer ärendet att skickas till ARN för prövning.Mer information om tvistlösning online hittar du på:  
Konsument Europa (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster