Handelsbanken Fonders utmärkelser

Här har vi har samlat ett urval utmärkelser som vi på Handelsbanken Fonder har blivit tilldelade.
Award

Våra priser och utmärkelser

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Nya prestigefyllda utmärkelser från Lipper 2024 

När vinnarna av LSEG Lipper Fund Awards Nordics 2024 offentliggjordes tilldelades Handelsbanken Fonder ett flertal priser. 
Följande fonder fick ta emot priser:
 • Handelsbanken Multi Asset 100, bästa fond 5 och 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Aggressive
 • Handelsbanken Hälsovård Tema, bästa fond 5 och 10 år i kategorin Equity Sector Healthcare
 • Handelsbanken Sverige Selektiv, bästa fond 3 år i kategorin Equity Sweden
 • Handelsbanken Stiftelsefond, bästa fond 5 och 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Balanced
”Vi är mycket stolta över att våra fonder återigen blivit belönade med utmärkelser från Lipper. Det är ytterligare en bekräftelse på att vi har ett attraktivt och brett fondutbud med bra riskjusterad avkastning”, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.
Handelsbanken
Fond Utmärkelse- Handelsbanken

Vinnare i Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

Handelsbanken Fonder har belönats med priser i två kategorier för Bästa aktiefond vid årets upplaga av Morningstar Awards for Investing Excellence. När vinnarna offentliggjordes stod det klart att dessa två fonder tilldelats priser:

 • XACT Norden (UCITS ETF) – Bästa nordiska aktiefond
  Motiveringen lyder:
  Priset för Best Nordic Equity Fund tilldelas XACT Norden för andra året i rad. De senaste tre åren har fonden placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori. Novo Nordisk som dominerat de nordiska börserna med en enastående avkastning de senaste åren, står för 22 % av portföljen. Fonden har fem stjärnor i Morningstar Rating och ett bronsmedajlbetyg.
 • XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) – Bästa nordiska aktiefond
  Motiveringen lyder:
  Priset för Best Swedish Equity Fund går till XACT OMXS30 ESG ETF som visat sig konkurrenskraftig sett till den riskjusterade avkastningen. Fonden har även en kostnadsfördel mot konkurrenter då den ligger i den billigaste avgiftskvintilen i sin kategori. Portföljens betydande övervikt i Atlas Copco jämfört med andra Sverigefonder visade sig gynnsamt 2023.
Fond - Handelsbanken

Prestigefyllda utmärkelser från Lipper 

När vinnarna av Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2023 offentliggjordes tilldelades Handelsbanken Fonder ett flertal priser enligt nedan: 

 • Handelsbanken Multi Asset 60, bästa fond 3 år i kategorin Mixed Asset SEK Balanced
 • Handelsbanken Stiftelsefond, bästa fond 5 och 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Balanced
 • Handelsbanken Hälsovård Tema, bästa fond 3 och 5 år i kategorin Equity Sector Healthcare
 • Handelsbanken Multi Asset 75, bästa fond 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Aggressive

”Det är mycket glädjande och hedrande att vi återigen blivit belönade med utmärkelser från en ledande fondutvärderare. Vi ser det som ett bevis på att vår förvaltning levererar bra riskjusterad avkastning och erbjuder ett brett attraktivt utbud”, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.

Fond Global Digital - Handelsbanken

XACT Norden – Bästa nordiska aktiefond

Fonden XACT Norden (UCITS ETF), förvaltad av Handelsbanken Fonder, har tilldelats priset för Bästa nordiska aktiefond av Morningstar Fund Awards 2023. 

Motiveringen lyder
Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk.

Extern kapitalförvaltning 2023

Handelsbanken Kapitalförvaltning hamnade på en andra plats i kategorin "Extern kapitalförvaltning 2023” i årets undersökning från Kantar SIFO Prospera. 

Utmärkelser till vår indexförvaltning 

På XENIX ETF AWARDS Nordics 2023, där både traditionella indexfonder och ETF:er uppmärksammas, fick Handelsbanken Fonder ta emot följande två utmärkelser:
 • XACT Sverige (UCITS ETF): Best-rated ETF Equity Sweden - broad ESG Leaders
 • Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria: Best-rated Tracker Funds Equity Sweden - broad ESG Screened
Motiveringen lyder
"The XENIX ETF AWARDS Nordics 2023 honored outstanding index trackers classic index funds and listed ETFs that are quality leaders because they are currently the best rated trackers in their respective peer groups according to the qualitative XENIX STARS rating."
Eva Eriksson

Stiftelsefonden – bästa fond enligt Lipper

Handelsbanken Stiftelsefond har ännu en gång tilldelats utmärkelsen för Bästa fond på 3, 5 och 10 år i kategorin Mixed Asset SEK Balanced enligt Lipper Nordics Fund Awards 2022.

"Vi är mycket stolta och det är glädjande att teamet åter tilldelats Lipper Nordics Fund Awards för förvaltningen av Stiftelsefonden. För andra året i rad vinner fonden pris för bästa fond 3, 5 och 10 år. Detta bekräftar att vi i har en god investeringsprocess”, säger Johann Guggi, allokeringschef Handelsbanken Fonder. 

Extern kapitalförvaltning 2022

Handelsbanken Kapitalförvaltning tilldelades en första plats i kategorin "Extern kapitalförvaltning 2022” i årets undersökning från Kantar SIFO Prospera.

årets_japanfond 2021 handelsbanken

Årets Japanfond 2021

Handelsbanken Japan Tema, som förvaltas av Ellinor Hult, har utsetts till Årets Japanfond av Fondmarknaden.se

Motiveringen lyder

Priset för Årets Japanfond går till en fond med tematisk investeringsstrategi där fondbolaget menar att fokus ligger på demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Detta har uttryckt sig genom investeringar i välkända bolag som Sony, Toyota och Daikin. Förvaltningsteamet har i en svårnavigerad miljö lyckats väl med att skapa god riskjusterad avkastning åt sina andelsägare.

Internationellt jämställdhetspris

Handelsbanken Fonder prisas i den internationella rankingen Citywire Gender Awards 2021 för Bästa jämställdhetsfördelning utifrån förvaltat kapital i kategorin 20 till 50 fondförvaltare.

-

Extern kapitalförvaltning 2021

Handelsbanken Asset Management hamnade på första plats i kategorin "Extern kapitalförvaltning 2021" i årets undersökning från Kantar SIFO Prospera. 

Årets Fondbolag 2020 – Söderberg & Partners

Handelsbanken Fonder utsågs till årets fondbolag 2020 i Söderberg & Partners Trafikljusrapport.

Motiveringen lyder: 
"Handelsbanken Fonder utses till årets fondbolag. Fondbolaget har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en stadig plattform för fonder som erbjuds till sparare. Genom denna plattform har fondbolaget attraherat och fostrat förvaltare i världsklass inte bara vad gäller nordiska tillgångsslag utan även globala. Fondbolaget är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut".

Årets Fondbolag 2020 utmärkelse från Söderberg & Partners

Handelsbanken Hållbar Energi – bästa globala aktiefond ur ett klimatperspektiv 

Miljöorganisationen CDP har utsett Handelsbanken Hållbar Energi till bästa globala aktiefond ur ett klimatperspektiv, tillsammans med fyra andra fonder. Bland annat med motiveringen att fonden är väl positionerad i övergången till en koldioxidsnål, vattensäker och avskogningsfri ekonomi.

Jordglob hållbarhet
utmärkelse årets hållbara aktör Söderberg & Partners

Årets hållbara aktör – Hållbara investeringar

I mars 2020 utsågs Handelsbanken Fonder till årets hållbara aktör 2019 av Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners motivering:
Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete. Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat sin hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen.

utmärkelse årets hållbara fondprestation

Årets hållbara fondprestation

Handelsbanken Hållbar Energi röstades fram som förstapristagare i kategorin Hållbar förvaltningsstrategi, i Länsförsäkringars tävling Årets hållbara fondprestation. Tävlingen anordnades för första gången och riktar sig till de fondbolag och fonder som Länsförsäkringar erbjuder sina kunder att spara i.

Juryns motivering till nomineringen:
Handelsbanken Hållbar Energi nomineras för att på ett pedagogiskt och enkelt sätt påvisa fondens investeringars klimatnytta och bidrag till FN:s globala mål.

Extern kapitalförvaltning 2020

Handelsbanken Asset Management hamnade på första plats i kategorin "Extern kapitalförvaltning 2020" i årets undersökning från Kantar SIFO Prospera. 

2024

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards
Multi Asset 100
Mixed Asset SEK Aggressive
Best fund over 5 and 10 years
Lipper Fund Awards
Hälsovård Tema
Equity Sector Healthcare
Best fund over 5 and 10 years
Lipper Fund Awards
Sverige Selektiv
Equity Sweden
Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards
Stiftelsefond
Mixed Asset SEK Balanced
Best fund over 5 and 10 years
Morningstar Awards XACT Norden Nordic Equity Best Nordic Equity Fund
Morningstar Awards XACT OMXS30 ESG Swedish Equity Best Swedish Equity Fund

2023

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards
Multi Asset 60
Mixed Asset SEK Balance
Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards
Stiftelsefond
Mixed Asset SEK Balance
Best fund over 5 and 10 years
Lipper Fund Awards

Hälsovård Tema

Equity Sector Heathcare
Best fund over 3 and 5 years
Lipper Fund Awards
Multi Asset 75 
Mixed Asset SEK Aggressive
Best fund over 3 years
Morningstar Fund Awards XACT Norden Nordic Equity Best Nordic Equity

2022

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards
Stiftelsefond
Mixed Asset SEK Balance
Best fund over 3, 5 and 10 years

2021 

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards
Stiftelsefond
Mixed Asset SEK Balance
Best fund over 3, 5 and 10 years
Lipper Fund Awards
Sverige Tema
Equity Sweden
Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards

Hälsovård Tema

Equity Sector Heathcare
Best fund over 5 years
Lipper Fund Awards
Kapitalförvaltning 75 
Mixed Asset Euro Aggregated Global
Best fund over 3 years

2020

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards Handelsbanken Norden Selektiv Equity Nordic Best fund over 3 years
Lipper Fund Awards Handelsbanken Stiftelsefond Mixed Asset SEK Balance Best fund over 5 years
Lipper Fund Awards Handelsbanken Stiftelsefond Mixed Asset SEK Balance Best fund over 3 years

2019

Utgivare av priset Tilldelas Kategori Motivering
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond Equity Europé Best fund over 10 years
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsinvest Fjernosten Equity Asia Pacific Ex Japan Best fund over 3 years
Morningstar Handelsbanken Nordiska Småbolag Nordic Equity
Lipper Fund Awards from refinitiv Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) Equity Emerging Mkts Global Best fund over 10 years

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.