Fonder

Fonder kan ge möjlighet till en god avkastning på företagets sparande. Ta del av Handelsbankens breda fondutbud.
-

Räntor, aktier eller råvaror - vi har fonder för alla

Så fungerar fonder

Som företagare har du kanske inte alltid tid eller intresse att dagligen bevaka händelserna på världens marknader. Då kan fonder vara ett alternativ som ger möjlighet till en god avkastning på företagets sparande. När du köper en fond får du del i en samling värdepapper, till exempel aktier eller obligationer, utan att själv behöva köpa varje enskilt värdepapper. Genom att köpa fonder kan du placera dina pengar på marknader som annars kan vara svåra att komma åt.

Fonderna består av olika värdepapper. På så vis sprids riskerna. Varje fond har en eller flera ansvariga förvaltare som arbetar med att placeringarna i fonden ska gå så bra som möjligt.

Vår kompetens – din möjlighet 

För att du ska få så bra avkastning som möjligt fokuserar vi på att hitta investeringsidéer med långsiktig tillväxtpotential. Det handlar om att tidigt identifiera, följa och förstå strukturella förändringar i omvärlden, och att hitta investeringar som kan dra nytta av dessa trender. Därför är kompetensen hos förvaltarteamet central för våra fonders framgång, vilket återspeglas i höga fondbetyg hos det oberoende analysföretaget Morningstar.

Samråd med revisor

Prata med din revisor om du vill veta mer om vilka skattemässiga konsekvenser olika placeringar har för just ditt företag.

Bra att veta

 • Du kan köpa och sälja fondandelar när du vill.
 • När du säljer har du pengarna på kontot inom en till två bankdagar.
 • Fonder kan både stiga och sjunka i värde.  
 • Ju högre risk en fond har desto mer brukar fondkursen svänga, både upp och ner.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter

Portföljstrategi från förvaltarna 2023-03-10

jordglob

Följ marknaderna i vår portföljstrategi som uppdateras varje månad.

 • Aktuellt om marknaden
 • Vad innebär tema inom förvaltningen?
 • Investeringar i tema demografi
 • Neutral syn mellan aktier och räntor

Vad ska man tänka på med fonder och risk?

Hur funkar? - Handelsbanken.se
En fonds risknivå visar hur mycket värdet på fonden kan variera. Generellt sett kan man säga att ju längre fram i tiden man behöver pengarna desto högre risk kan man ta.
 • Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning. 
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.
 • Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ta del av Handelsbankens breda fondutbud

Allt på ett ställe

Hos oss kan du inte bara köpa och sälja Handelsbankens fonder utan även andra fondförvaltares. Det ger dig flexibilitet att välja det som passar dig bäst. Vi kan dessutom hjälpa dig att samla de fonder du har hos andra, hos oss. Du får en bra överblick över alla dina fonder på ett ställe.

Alla Handelsbankens fonder