a farming family - Handelsbanken.se

Stiftelseförvaltning

 
Hos vår stiftelsetjänst får du tillgång till specialister inom juridik, kapitalförvaltning och administration.

Så kan vi hjälpa er

Varje stiftelse är unik med sina särskilda behov

Varje stiftelse är unik och vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utifrån stiftelsens behov. Hos stiftelseförvaltningen får ni tillgång till specialister inom kapitalförvaltning, juridik, skatt, redovisning och administration. Ni har tillgång till en rådgivare hos Stiftelseförvaltningen som tillsammans med våra specialister och er kontaktperson på bankkontoret bildar ert team. Tillsammans tar vi fram den lösning som passar just er stiftelse och era behov.

Varför Handelsbankens Stiftelseförvaltning?

Vår organisation, kompetens och långsiktighet utgör grunden för stiftelseförvaltningen i Handelsbanken. Vi erbjuder rådgivning och högkvalitativ kapitalförvaltning med placeringar anpassade för er stiftelses behov. I förvaltningen utgår vi från era förutsättningar där både hållbarhetsfrågor och anseenderisker kan påverka hur stiftelsens kapital placeras.

Detta kan ni få hjälp med

Kollegor i möte

Bilda en stiftelse

Oavsett vilken typ av stiftelse ni vill bilda, om ni vill bilda den nu eller via testamente i framtiden, hjälper vi er med juridisk rådgivning och hjälp under hela processen från start till mål. 

Kollegor framför dator

Förvalta stiftelsen

För befintliga stiftelser innefattar våra tjänster till exempel rådgivning kring stiftelsens skattesituation samt hjälp med  stadgeändringar och andra ansökningar hos myndigheter.

Jordglob och dator

Portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning innebär att vi ansvarar för att kapitalet förvaltas med fokus på hållbarhet utifrån överenskommen riskprofil, avkastningsmål och placeringshorisont.

Kontakta oss

Kontakta oss om stiftelser

Vi hjälper dig när du har frågor om vårt erbjudande:

Susanne Rosenhamer
Chef Stiftelsetjänster
Telefon: +46 (0)73 0761728
susanne.rosenhamer@handelsbanken.se

Bo Langels
Rådgivare
Telefon: +46 (0)730349578
bo.langels@handelsbanken.se

Har du frågor om ansökningar och stipendier?

Telefon: 08-701 87 10 (helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-11) 

Frågor och svar