a farming family - Handelsbanken.se

Stiftelseförvaltning

 
Hos vår stiftelseförvaltning får du tillgång till specialister inom juridik, kapitalförvaltning och administration. Våra kunder är främst stiftelser och ideell sektor, men även organisationer och kommuner.

Så kan vi hjälpa er

Varje stiftelse är unik med sina särskilda behov

Varje stiftelse är unik och vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utifrån stiftelsens behov. Hos stiftelseförvaltningen får ni tillgång till specialister inom kapitalförvaltning, juridik, skatt, redovisning och administration. Ni har tillgång till en rådgivare hos Stiftelseförvaltningen som tillsammans med våra specialister och er kontaktperson på bankkontoret bildar ert team. Tillsammans tar vi fram den lösning som passar just er stiftelse och era behov.

Varför Handelsbankens Stiftelseförvaltning?

Vår organisation, kompetens och långsiktighet utgör grunden för stiftelseförvaltningen i Handelsbanken. Vi erbjuder rådgivning och högkvalitativ kapitalförvaltning med placeringar anpassade för er stiftelses behov. I förvaltningen utgår vi från era förutsättningar där både hållbarhetsfrågor och anseenderisker kan påverka hur stiftelsens kapital placeras.

Våra stiftelsetjänster

Hos oss får stiftelsen en egen kontaktperson och ett dedikerat team av experter som hjälper till med allt från ekonomisk och juridisk expertis till administration av anslag och stipendier. Vi arbetar i digitala verktyg som effektiviserar och automatiserar administrationen. Ditt team hjälper dig med allt som rör finansiell redovisning, rapportering, prognoser, årsredovisningar och deklarationer. Biträde vid revisionen av stiftelsen räkenskaper, myndighetskontakter och styrelseadministration är några av de områden vi hjälper stiftelsen med.

Detta kan ni få hjälp med

Kollegor i möte

Bilda en stiftelse

Oavsett vilken typ av stiftelse ni vill bilda, om ni vill bilda den nu eller via testamente i framtiden, hjälper vi er med juridisk rådgivning och hjälp under hela processen från start till mål. 

Kollegor framför dator

Förvalta stiftelsen

För befintliga stiftelser innefattar våra tjänster till exempel rådgivning kring stiftelsens skattesituation samt hjälp med stadgeändringar och andra ansökningar hos myndigheter.

Jordglob och dator

Portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning innebär att vi ansvarar för att kapitalet förvaltas utifrån överenskommen riskprofil, avkastningsmål och placeringshorisont med fokus på ansvarsfulla investeringar.

Kontakta oss

Kontakta oss om stiftelser

Vi hjälper dig när du har frågor om vårt erbjudande eller vill bilda en stiftelse:

Jag vill bli kontaktad
Kontaktformulär

Susanne Rosenhamer
Chef Stiftelsetjänster
Telefon: +46 (0)73 076 17 28
susanne.rosenhamer@handelsbanken.se

Lena Rannberg
Chef Stiftelseförvaltning
Telefon: +46 (0)76 112 56 20
lena.rannberg@handelsbanken.se

Marcus Lundgren
Rådgivare
Telefon: +46 (0)70 273 73 03
marcus.lundgren@handelsbanken.se

Har du frågor om ansökningar och stipendier?

Telefon: 08-701 87 10 (helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-11) 

Frågor och svar om stiftelseförvaltning