- Handelsbanken

Placeringar för skogsägare och lantbrukare

Olika verksamheter - olika behov

Eftersom varje verksamhet är unik och har olika behov kan lösningarna skilja sig åt. Risker, avkastning och placeringshorisont, vad behöver du tänka på?

Det finns många alternativ som kan ge bättre avkastning än om du skulle ha kvar pengarna på ett transaktionskonto. Vi erbjuder placeringskonton, fonder och andra placeringsalternativ på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaden.

Kontakta ditt bankkontor för placeringsrådgivning.

Din privata ekonomi

Behöver du hjälp att hitta privata placeringsalternativ?

Spara och investera − för dig med enskild firma

Kvinna med enskild firma funderar på att investera företagets överskott

Prata med din revisor om hur du bäst hanterar överskott i firman, om du ska investera eller sätta undan pengar på ett sparkonto. Det kan finnas olika fördelar med din placering och även skattemässiga konsekvenser som kan vara bra att känna till.   

Koll på marknadsläget med våra experter

- Handelsbaken.se

Djuplodade analyser

Våra experter analyserar vad som händer på de finansiella marknaderna runt om i världen. Här tar du del av värdefull information för att kunna fatta rätt beslut.

 - Handelsbanken.se

Vad händer på börsen?

Här hittar du frågor och svar om läget på börsen just nu. Du får även tips på hur du kan agera och resonera utefter det ekonomiska läget.

Investera hållbart med bankens hjälp

Hållbara affärsmodeller 

Vi har ett brett utbud av fonder med särskilt hållbarhetsfokus, ett sortiment som spänner över aktivt förvaltade fonder, indexfonder, räntefonder och allokeringsfonder.

Vår målsättning är att generera långsiktig avkastning till våra kunder. Det förutsätter att vi investerar i företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

För oss är även internationella normer och principer vägledande när det gäller synen på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. 

Man på promenad i skogsparti funderar på att spara och placera företagets pengar