Pension för skogsägare och lantbrukare

Som företagare är sparandet till pensionen viktigt. Genom att spara till dig själv kan du undvika sänkt inkomst den dagen du går i pension.
Handelsbanken.se

Är skogen och gården din pension?

Vill du behålla eller öka ditt ekonomiska svängrum när du går i pension? Funderar du på ett kommande generationsskifte och hur barnen ska kompenseras? Och vad händer med verksamheten om du drabbas av sjukdom?

Vi har lösningar oavsett vilken livssituation du befinner dig i.
Granar

Pension för enskilda näringsidkare

Som enskild näringsidkare utan anställning saknar du helt den trygghet många anställda har. Då är det extra viktigt att se till att du får en bra pension och att du har rätt försäkringsskydd för dig och din verksamhet. Vi har en pensionslösning som innehåller alla delar du som enskild näringsidkare behöver.

an open umbrella

Pension för dig som driver aktiebolag

Har du aktiebolag? Glöm inte bort att ge dig själv trygghet inför framtiden. Du som företagare måste själv ordna med ditt pensionssparande och se till att ha trygghetslösningar på plats för dig och din familj. Läs mer om våra pensionslösningar för företagare.

Privat pensionssparande

Börja pensionsspara så får du större möjlighet att själv välja när det är dags att sluta arbeta. Ett eget pensionssparande gör stor skillnad. Lite varje månad blir mycket sen.

Vi har flera alternativ för ditt pensionssparande. Du kan spara i en kapitalförsäkring eller sätta undan pengar på ett investeringssparkonto (ISK).

Vi hjälper dig igång med sparandet

Att avsätta tid för att planera din pension kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och din verksamhet. 

Boka ett möte med oss på ditt lokala bankkontor så hjälper vi dig starta det sparande som du behöver.

Handelsbanken.se