- Handelsbaken.se

Finansiering för skogsägare och lantbrukare

Finansieringslösningar

Låna till fastighet

Vi finns här när du behöver lån till skogs- och lantbruksfastigheter. Med din fastighet som säkerhet kan du normalt låna upp till 75 procent av värdet. Komplettera med banklån eller rörelsekredit.

För dig som sökt EU-stöd

För dig som lantbrukare är intäkterna ofta oregelbundna samtidigt som kostnaderna kommer löpande under året. Förstärk likviditeten med en EU-kredit i väntan på EU-stödet.

Fordon och maskiner

Dags att investera i maskiner eller utrustning? Med leasing använder du den utrustning du behöver, utan att köpa den. Med avbetalning betalar du inte hela köpet på en gång.