Expandera

Dags att anställa, växa utomlands eller bara öka omsättningen? När företaget expanderar är det mycket att tänka på.
 Siluett av Öresundsbron i solnedgång.

När det är dags att växa

Många företag har som mål att växa. Växa i antal eller öka sin omsättning. Oavsett om du planerar för organisk eller förvärvad tillväxt är god ekonomi en förutsättning för att kunna växa och expandera. Planerar du att växa ditt företag i Sverige eller i utlandet? Vi vet vad som kan hjälpa dig till en bättre ekonomi och ökad tillväxt.

ett papper med bockar

Tillväxtplanen hjälper dig med expansionen

Nästan lika viktigt som att ha en affärsplan, är att ha en tillväxtplan när du vill låta företaget växa. På så sätt skapar du en strategi för en stabil tillväxt. Tillväxtplanen besvarar hur företaget ska växa.

  • Ska företaget bearbeta den befintliga marknaden eller söka nya marknader?
  • Hur ska finansieringen av tillväxten ske?
  • Vilka ekonomiska risker finns det? Hur planerar företaget att hantera dessa.
  • Finns det andra risker?
två personer

Anställa och expandera fysiskt

När företaget växer ökar ofta behovet av personal. Behöver du anställa din första medarbetare eller anställa ännu mer personal? Då kan frågan om lönehantering och pension och försäkring aktualiseras. När företaget växer kan det också bli aktuellt att hitta nya lokaler. Med växande utgifter ökar också behovet av kapital. Om det blir aktuellt att ta in nytt kapital och måste du överväga vilken väg som passar dig bäst; ta in andras kapital, lån eller annan finansiering?

Vi har tjänster som passar dig och ditt företag i en tillväxtfas, oavsett om du planerar att expandera i Sverige eller utlandet.


Banktjänster för dig som vill expandera

Hitta rätt finansiering

Att expandera är ofta förenat med utgifter. Expandering kräver investering. Fundera igenom vilka alternativ du har för att ta in nytt kapital. Ta in kapital från extern part, lån eller annan finansiering? Ta del av de möjligheter vi erbjuder dig.  

Löner

När företaget växer ökar också administrationen. Det behöver inte vara krångligt att betala löner. Se vilka tjänster vi erbjuder för att göra hanteringen av löner enklare för dig och ditt företag.

Trygghet för dina anställda

När du anställer personal blir pensions- och försäkringsfrågorna än mer aktuella. Vilka förmåner du erbjuder kan avgöra vilka anställda du får i företaget. Det handlar också om omsorg och trygghet, både för företaget och dina anställda.

Man tittar ut genom fönstret och ser fundersam ut.

Expandera utomlands

Valutakonton, hantera risker eller snabbare betalt från utlandet. Hos oss får du tillgång till vår lokala kunskap globalt. Samtidigt drar du nytta av att använda en bank för alla dina affärer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag driva verksamhet utomlands.

Öppna e-butik?

Du behöver inte vara tekniker för att få betalt på nätet. Du kan lugnt fokusera på det du kan bäst – dina produkter, din marknadsföring och dina kunder. Vi hjälper dig med resten.


En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Låt oss hjälpa dig komma vidare

Boka tid för rådgivning på ditt lokala bankkontor så hjälper vi dig se över dina behov. För oss är det självklart att sätta oss in i våra kunders förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Bara då kan vi ge riktigt kvalificerad rådgivning och vara ett bra stöd.