Trade Finance

När du gör affärer med utlandet är det viktigt att välja rätt betalningsinstrument. Vi hjälper dig komma fram till vad som passar din affär.
En kvinna arbetar vid sin dator

Minska riskerna med rätt betalning

Affärer med utlandet

Vad du ska välja för typ av betalning beror på hur affären ser ut, i vilket land din leverantör eller kund befinner sig och hur väl du känner dem. Behöver ditt företag hjälp med att göra affärer med utlandet effektivare och säkrare? Du kanske behöver en leverantörskredit? Vi hjälper dig att öka förutsättningarna för en lyckad affär.

Vad är Trade Finance och hur fungerar det?

När du gör affärer med utlandet kan det hända att säljaren kräver förskottsbetalning av köparen för att minska risken att inte få betalt när varorna gått iväg. Köparen kan i sin tur kräva att säljaren dokumenterat vad det är som skickats iväg. Tar du då hjälp av banken så kan du få stöd i den här processen. Använder du till exempel en remburs så sker betalning till leverantören först när vissa dokument presenterats för banken.

En kvinna arbetar med sin dator

Trade Finance-lösningar

Remburser

En remburs (Letter of Credit, L/C) är en trygg och flexibel betalningsform. Förenklat är den en kombination av en garanti och ett betalningsuppdrag.

När rembursen är öppnad åtar sig banken att oåterkalleligt betala mot uppvisande och godkännande av de dokument som ni kommit överens om. En remburs kan också fungera som en leverantörskredit. Villkoret för leverantörskrediten förhandlas fram mellan parterna och definieras i rembursen. Den fungerar även som en försäkring om att köparen kan betala, vilket underlättar för säljaren. Detta eftersom banken som öppnat rembursen gör en sedvanlig kreditprövning på sin kund.

Import- och exportremburser rekommenderas vid:

  • Affärer med nya affärspartners/kunder
  • Affärer på osäkra marknader – politiskt eller ekonomiskt instabila
  • Import/export av varor som är special- eller säsongstillverkade
  • Stora belopp och längre tidsperioder

Dokumentinkasso

Vid inkassouppdrag (Document Collection, D/C) fungerar banken enbart som förmedlare av dokument. Dokumenten fastställer villkoren för betalning och leverans av varan. När köparen godkänt dokumenten som skickats från säljarens bank direkt till köparens bank får köparen tillgång till varan. 

Betalning sker i samband med godkännande av dokumenten eller mot godkännande av en växel som ska betalas på växelns förfallodatum. Vid denna typ av betalning (växel med kredittid) har säljaren gett köparen en leverantörskredit.

Att använda dokumentinkasso ger dig en större trygghet än vid en vanlig utlandsbetalning. 

Bankgaranti

Vid affärer med från och till utlandet är det vanligt att någon av parterna ställer krav på att lämna säkerhet i form av en bankgaranti. Det innebär att Handelsbanken åtar sig att betala förmånstagaren ett visst belopp av bankgarantin om du inte fullgör din del av avtalet. Det kan vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller genomföra betalningar.

Det finns olika bankgarantier att välja mellan beroende på ditt företags behov:

Betalningsgaranti
Ger dig en ökad trygghet om du vill erbjuda en längre betaltid. Som säljare kan du begära att få en betalningsgaranti från köparens bank.

Förskottsgaranti
Ger dig möjlighet att påbörja inköp och produktion eftersom din kund kan betala i förskott. Garantin ger köparen rätt att få tillbaka förskottet om du inte skulle uppfylla din del av avtalet.

Fullgörandegaranti
Ger förtroende hos dina kunder genom att säkerställa att de får ersättning om du inte levererar, eller uppfyller din del av avtalet.

Standbyremburs
Standbyrembursen (Standby Letter of Credit, SBLC) är en garanti i rembursformat och styrs av det avtal som du och din affärspartner tecknar. Den kan användas om ni har svårt att enas om en garantitext eller vilket lands lagar som ska gälla för garantin. En standbyremburs kan användas på olika sätt till exempel för att garantera betalning eller att ett förskott återbetalas.

Vi hjälper dig med dina utlandsaffärer

en jordglob

Vi kan hjälpa dig hitta rätt betalningslösning för ditt företag. Din transaktion är säker med oss. 

Kontakta ditt lokala bankkontor för mer information.