SEPA-betalning

Med en gemensam standard för eurobetalningar, har det blivit enklare att hantera betalningar inom Europa.
En kvinnlig företagare sitter i ett möte

SEPA – en gemensam betalmarknad

SEPA står för Single Euro Payments Area. Syftet med SEPA är att skapa en gemensam betalmarknad för euro. Det ska vara enkelt att skicka pengar. Lika enkelt mellan länder som inom det egna landet. EU och bankerna i Europa har gjort det möjligt.

SEPA omfattar EU:s 27 medlemsländer; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge; samt Andorra, Schweiz, Monaco, San Marino, Storbritannien, Vatikanstaten, Mayotte, Saint-Pierre-et Miquelon, Guernsey, Jersey och Isle of Man.

SEPA-tjänster

Eurobetalning inom Europa

SEPA Credit Transfer är en eurobetalning mellan betalare och betalningsmottagare i de länder som ingår i SEPA. Vid SEPA Credit Transfer kan företaget skicka med en kundunik referens. Referensen kan till exempel användas vid återrapportering och gör det också enklare att spåra betalningen.

Kriterier:

  • Valutan ska vara euro. 
  • Betalningen ska vara kommersiell – till ett företag eller en privatperson.
  • Betalningsmottagarens IBAN ska anges.
  • Avgiftsfördelning ska vara SHA vilket innebär delad kostnad.
  • Betalningsmottagarens bank måste också vara ansluten till SEPA.

Autogiro i euro

SEPA Direct Debit är en standardiserad betalningstjänst för autogiro i euro. Den kan användas för både domestika och gränsöverskridande dragningar i 34 SEPA-länder. SEPA Direct Debit finns i två varianter: Core - för privat- och företagskunder, och B2B - för företagskunder.

SEPA Direct Debit tillåter en betalningsmottagare att dra pengar från en betalares konto. En förutsättning är att betalaren har undertecknat ett medgivande hos betalningsmottagaren. Tjänsten kan användas för enskilda eller återkommande dragningar. 

För att kunna använda den behöver du ett eurokonto och motpartens bank måste vara en del av SEPA-samarbetet. Du kan använda en unik kundreferens som följer med betalningen.

SEPA DIrect Debit passar för företag som har import- och exportaffärer i euro inom SEPA området.

Filformat ISO 20022 XML

ISO 20022 XML är ett filformat för elektroniska meddelanden som används över hela världen. 

Det är också det filformat som används inom SEPA. I samband med förflyttningen till SEPA, har många lokala filformat försvunnit. ISO 20022 XML är ett krav för alla utgående SEPA-betalningar via fil.

Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att få bättre rutiner för företagets betalningar kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta lösningar som passar dig och ditt företag. Boka ett möte med oss på ditt lokala bankkontor.