Schemavalidering av filer

Testa om din ISO 20022 XML-fil är schemavalid innan du skickar den till banken för slutlig kontroll. Här hittar du en instruktion för hur du validerar dina filer.

Testa fil har stängts ned

Testa fil-tjänsten är inte längre tillgänglig. Vi hänvisar dig till vår nya tjänst, schemavalidering av filer, som du hittar information om på den här sidan. Du kan även logga in i internetbanken för att testa filer under Filhantering.

Så här går det till

Schemavalidering innebär att du kontrollerar att din fil följer regelverket för hur en XML-fil ska vara uppbyggd. Validering behöver du göra för samtliga ISO-filer innan du kan använda dem i kommunikation med banken. Här hittar du XSD-scheman för pain.001- och pain.008-formaten. 

Kontrollen utförs i följande steg

  1. Du måste ha en XML-validator – en programvara som kontrollerar XML-filen mot det angivna XSD-schemat, som beskriver strukturen i ett XML-dokument. 
  2. Ladda ner schemat för aktuellt XML-format till din dator.
  3. Validera filen i din XML-validator.
  4. När filen är schemamässigt valid är nästa steg att kontrollera att innehållet följer reglerna för den specifika betalningstypen. Logga in i Internet Företag. Välj Filhantering / Administrera / Testa fil och ladda upp filen mot banken för kontroll.
  5. Efter validering får du en testrapport i Sök-ärendet.