Schemavalidering av filer

Testa om din ISO 20022 XML-fil är schemavalid innan du skickar den till banken för slutlig kontroll. Här hittar du en instruktion för hur du validerar dina filer.

Så här går det till

Schemavalidering innebär att du kontrollerar att din fil följer regelverket för hur en XML-fil ska vara uppbyggd. Validering behöver du göra för samtliga ISO-filer innan du kan använda dem i kommunikation med banken. Här hittar du XSD-scheman för pain.001- och pain.008-formaten. 

Kontrollen utförs i följande steg

  1. Du måste ha en XML-validator – en programvara som kontrollerar XML-filen mot det angivna XSD-schemat, som beskriver strukturen i ett XML-dokument. 
  2. Ladda ner schemat för aktuellt XML-format till din dator.
  3. Validera filen i din XML-validator.
  4. När filen är schemamässigt valid är nästa steg att kontrollera att innehållet följer reglerna för den specifika betalningstypen. Logga in i Internet Företag. Välj Filhantering / Administrera / Testa fil och ladda upp filen mot banken för kontroll.
  5. Efter validering får du en testrapport i Sök-ärendet.